Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Fra analogt til digitalt – Indre Østfold kommunes velferdsteknologireise
Sponset

Indre Østfold kommunes satsning på velferdsteknologi har skapt tryggere tjenester for brukerne og en enklere hverdag for de ansatte. Tidligere var kommunens løsninger analoge, hadde begrenset kapasitet og ble håndtert av en allerede presset lokal legevaktsordning. Ikke bare var dette lite ressurseffektivt, men det var også risikabelt.

Ettersom kommunen allerede hadde et samarbeid med Tellu, var veien kort for å se på hvilke tiltak vi kunne gjøre for å forbedre løsningene. I samarbeid med Tietoevry Care så vi på hvordan de etablerte, manuelle rutinene for håndtering av trygghetsalarmer kunne skrives om, og utviklet en løsning som umiddelbart ga betydelige gevinster i form av sikkerhet og effektivitet.

Kommunen gikk over til digitale trygghetsalarmer med god overvåking. De fikk en ny responssenterløsning med støtte fra helsefaglig responssenter i Kristiansand, og integrerte responssenterløsningen med kommunens journalsystem, Gerica, som leveres av Tietoevry Care. 

Tellus digitale tjenester gir mer trygghet for brukerne av helseomsorgen, og mer tid for dem som utfører oppgavene. Les mer på tellu.no.

Omstillingsprosessen

Innføringen av helseteknologiske løsninger er en prosess som krever omstilling og opplæring i implementeringsfasen, og det kan være krevende å legge til side etablerte rutiner med krav om å stole på en ny digital løsning.

I dialog med avdelingsleder Siw Anita Dramstad, og spesialhelsefagarbeider Reidun Mo i Indre Østfold kommune, fikk vi et innblikk i omstillingsprosessen og hvilke nyttige læringer de har gjort seg underveis. I begynnelsen var de preget av skepsis, men skepsisen gikk raskt over i tillitt til de nye systemene og nysgjerrighet til funksjonaliteten i dem, når de så at de kunne stole på de.

– Det er en kjempefordel å ha tilgang på så mye informasjon som man får gjennom det digitale – det skaper rom for samarbeid på kryss og tverssier Siw Anita Dramstad.

Fra Høyre bak sofa: Benedicte S. Igletjern, Mari Bjerkli.I sofa fra høyre: Grethe Monica Granli, (u.t.) Siw Anita Dramstad, Even Knapås, Reidun Mo og Anita Ødegård, og hunden Miko som er alltid med på kontoret og er en del av gjengen. Foto: Privat

Nye rutiner

I dag er de gamle rutinene helt lagt om. Meldingene fra responssenteret i Kristiansand kommer nå direkte inn på sykepleiernes mobile enheter, slik at man er sikret riktige og fullstendige opplysninger om hvem som trenger hjelp, samt kritiske data om vedkommende. Dersom varslene ikke blir kvittert ut med én gang, blir de umiddelbart fulgt opp av Responssenteret.

Informasjonen er nå tilgjengelig på tvers av avdelinger, hvilket gjør samarbeidet mye enklere. Dette kommer ekstra godt med i Askim, som alene har tre avdelinger og er helt avhengig av at en kommunikasjonsplattform gir innsikt i alle brukerne.

Det oppleves som betryggende og fint for sykepleierne å være forsikret om at det alltid vil være andre som har tilgang til brukerlistene hvis noe skulle oppstå. Informasjon som ofte ble overlevert muntlig før, blir nå loggført i en digital journal, som fører til at færre ting blir glemt ettersom det noteres ned når det er friskt i minne.  

– Verdien ligger definitivt i muligheten til å følge opp brukerne fra start til slutt, sier Reidun Mo, helsepersonell  i Indre Østfold kommune.

Tellus e-helseplattform gjør det mulig å levere framtidsrettede omsorgstjenester på en tryggere og mer effektiv måte. Les mer på tellu.no.

Et godt samarbeid

Begge løfter frem at samarbeidet mellom Indre Østfold kommune og leverandørene, Tellu og Tietoevry Care, har fungert veldig bra. Eventuelle spørsmål har raskt blitt besvart, og de har satt ekstra pris på muligheten til å gi direkte tilbakemeldinger om forbedringer, slik at vi sammen kan skape den beste løsningen. Slik brukermedvirkning bidrar definitivt til effektivisering og kvalitetssikring av produktene.

Ettersom de nå stoler på det digitale systemet, har kommunen begynt arbeidet med å se hvilke andre deler av sine arbeidsprosesser de kan digitalisere. Både gjennom avlastning med bruk av responssenteret til mer enn bare håndtering av trygghetsalarmer, til mer komplekse digitale tjenester slik som trygghetskamera.

Indre Østfold kommune er et veldig fint eksempel på hvordan helseteknologi kan være med på å forbedre og optimalisere helsetjenestene som kommunen tilbyr, og sikre en tryggere hverdag for alle parter. 

Ønsker du å vite mer om hvordan velferdsteknologi og digitale løsninger kan bidra til tryggere og mer effektiv tjenesteleveranse? Tietoevry Care og Tellu har i samarbeid levert løsninger til flere norske kommuner og vil gjerne hjelpe dere videre i deres arbeid med velferdsteknologi.

Kontaktinformasjon

Ine Finsrud – Key Account Manager – Tellu
[email protected]

Tom Freddy Braathen – Senior Sales Manager – Tietoevry Care
[email protected]

Next article