Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » FunzioNano®-molekylet vil redusere bruken av skadelige flammehemmere
Sponset

Ved forskningssenteret på Herøya i Porsgrunn fremstilles det et molekyl som kan tilsettes plast og maling, og gi sluttproduktene bestemte egenskaper, blant annet kan de bli flammehemmende.

– Det finnes mange gode flammehemmere på markedet i dag. Problemet er imidlertid at de fleste av dem inneholder forbindelser som både kan være kreftfremkallende og farlige for miljøet, sier Morten Eikenes som er CEO i Funzionano AS.

Hovedeieren i Funzionano er SINTEF (red.adm. SINTEF Venture IV) som gjennom sin material- og kjemiteknologi har utviklet en metode for å fremstille det de kaller et FunzioNano®-molekyl. På forskerspråk er dette en egen stoffgruppe og egentlig en blanding mellom en uorganisk kjerne og organiske forgreninger. Denne typen stoff kan betegnes som en hybrid-nanopartikkel som kan ha ulike egenskaper og derfor også ha flere anvendelsesområder i industrien.

– Lista over mulige bruksområder er lang, sier laboratorieingeniør Tonje Haagensen entusiastisk.

– Vi kan skreddersy hvordan disse hybrid-nanopartiklene er bygd opp og satt sammen. Når disse forbindelsene tilsettes andre polymerbaserte forbindelser kan sluttproduktet for eksempel bli vannavstøtende, eller bidra til å gjøre maling mer bestandig mot sollys. Årsaken ligger i at FunzioNano®-molekylet også kan gis UV-stabiliserende egenskaper, fortsetter hun.

I ferd med å kommersialisere

I Porsgrunn er Funzionano ferdig med pilotfasen og i ferd med å oppskalere produksjonen av flammehemmere basert på FunzioNano®-teknologien. Det kommersielle produktet kalles D-PYRE™ som er et resultat av flere års utvikling og testing med et svært engasjert utviklerteam. Produktets egenskaper er godt tatt imot av flere potensielle kunder i Europa og Asia. Men det er en betydelig utfordring å oppskalere produksjonen her hjemme i Norge siden det er knapphet på den typen reaktorer som trengs for å fremstille FunzioNano®-molekylet. De som har reaktorene her i Norge har dessuten lite ledig produksjonskapasitet tilgjengelig.

– Derfor ser vi til utlandet og vurderer ulike samarbeidspartnere både i Tyskland, Østerrike og Spania. Vi har gjort studier hos flere leieprodusenter, og nå leter vi etter produsenter som har en strategisk interesse i å jobbe sammen med oss, forklarer Eikenes.

Stort marked

Markedet for flammehemmere er stort siden de flammehemmende egenskapene trengs på en rekke ulike områder. Det kan være PVC-produkter innen bygg- og anleggsbransjen med produkter som takmembraner, gulvbelegg og tapeter, eller innen kabelproduksjon, samt en rekke produkter til bilindustrien.

– Markedet er stort, men den største utfordringen er faktisk industriens holdninger. Mange av produsentene er ikke innstilt på å gjøre endringer, men fortsetter heller produksjonen sin på samme måte som i dag. Det betyr at de fortsetter å bruke miljøskadelige tilsetningsstoffer istedenfor å bytte til andre og langt bedre løsninger. For eksempel ved å benytte D-PYRE™ for å erstatte, eller kraftig redusere bruken av tungmetaller eller halogenholdige flammehemmere. Den nye måten å tenke på flammehemmere er at i tillegg til å beskytte liv og eiendom, så vil bruken av D-PYRE™ også beskytte helse og og miljø, fortsetter Eikenes.

Skyhøye ambisjoner

Utfordringene til tross har Funzionano AS også funnet aktører som viser stor interesse for deres miljøvennlige alternativ.

– Hvis fokuset hos produsentene er riktig, så opplever vi også at interessen er stor. Derfor er vi allerede i dialog med kunder i en lang rekke land i Europa som Norge, Nederland, Frankrike, Spania, Portugal og Italia. En positiv overraskelse er den gode mottakelsen også i ssiatiske land som Kina, Sør-Korea, Japan og India, hvor vi har flere utviklingsavtaler med mål om kommersialisering i 2021.

– Det langsiktige målet er at vårt produkt og vår teknologi skal erstatte 10 000 tonn av den årlige bruken av det miljøskadelige stoffet Antimon trioksid i PVC i Europa. I dag brukes det cirka 50 000 tonn av dette stoffet i Europa. Vi skal med andre ord bidra med å redusere bruken med 20 prosent over de neste fire-fem årene. Det er målet, avslutter Eikenes.

Av Tom Backe

Next article