Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Veien til en fullelektrisk fremtid
Innovasjon og forskning

Veien til en fullelektrisk fremtid

Elektrisk fly
Elektrisk fly
ELEKTRISK FLY: Norges første elektriske fly hadde sin jomfrutur over Gardermoen tidligere i år, med Avinor-sjefen bak spakene. Foto: Avinor

Elektrifisering av maskiner som i dag går på fossil energi, er den viktigste løsningen for å kutte klimagassutslipp i Norge. Det kan også legge grunnlag for en ny, eksportrettet leverandørindustri.

Klimaendringene truer livsgrunnlaget for millioner av mennesker. Det haster mer enn tidligere antatt å bremse oppvarmingen av kloden, om vi skal unngå katastrofale følger. Det viser rapporten fra FNs klimapanel som ble presentert i høst, i forkant av forhandlingene som nylig er avsluttet i Polen.

avatar

Knut Kroepelien

Konstituert administrerende direktør, Energi Norge

Mange vil hevde at Norge har et særskilt ansvar for å gå foran i klimakampen, fordi vi har tjent oss rike og bygget vår velferd på de samme fossile energikildene som har skapt klimaproblemene. Heldigvis har vi også et uvanlig godt utgangspunkt for å kutte utslipp – både hjemme og ute i Europa.

Norsk kraftproduksjon

Mens resten av Europa nå bruker ufattelige beløp på å erstatte fossil kraftproduksjon med sol- og vindkraft, har norsk kraftproduksjon vært utslippsfri siden lyspæren ble oppfunnet. Det kan vi takke vannkraften for. I normalår produserer vi betydelig mer strøm enn vi bruker selv. Dette overskuddet vil øke både i Norge og Norden de kommende årene, mye grunnet økt vindkraftutbygging.

Vi har en visjon om Norge som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Først og fremst fordi det er viktig av klimahensyn. Men også fordi den teknologien og leverandørindustrien som kreves for å realisere visjonen, legger grunnlag for nye arbeidsplasser og inntekter for Norge. Her snakker vi om et marked som strekker seg langt utenfor våre landegrenser, ja også utenfor Europa. Vi har høykompetent arbeidskraft, sterke teknologimiljøer og investorer som tør satse. Resultatet kan bli en ny eksportindustri som erstatter noe av inntektstapet fra olje- og gassvirksomheten.

Veien mot et fornybart og elektrisk samfunn

Norge var tidlig ute med å legge til rette for elektrifisering av personbilparken. I dag er halvparten av nybilene som selges elektriske eller ladbare hybrider. Stadig flere busser og lastebiler går på strøm. 70 elektriske bilferger er i bestilling og strøm til skip i havnene er på full fart inn. Fullskala gravemaskiner utstyres med batteri der betongelementene satt før. Fiskeoppdrettsanlegg drives med strøm fra land i stedet for støyende og forurensende dieselaggregater. Til og med innenlands flytrafikk skal bli elektrisk innen 2040. Alt dette takket være en kombinasjon av politisk vilje, innovativt næringsliv og teknologisk høykompetanse.

Men vi er bare i startgropa. Elektrifiseringen av Norge vil kreve ny teknologi for å utnytte strømnettet bedre enn i dag, ladeinfrastruktur både langs veiene og i havnene, og utslippsfrie løsninger for tyngre kjøretøy, skip og fly hvor batterier på kort sikt ikke er tilstrekkelig. Fornybarnæringen vil sørge for strømmen som trengs i omstillingen til det fullelektriske samfunnet. Vi skal også være en pådriver for teknologi og digitalisering. Men fremfor alt trenger vi at resten av næringslivet, forskningsmiljøene, investorene og myndighetene drar i samme retning – for å skape en tryggere fremtid for oss alle.

Av Knut Kroepelien, konstituert administrerende direktør, Energi Norge

Next article