Home » Innovasjon og forskning » Vil tallfeste diffuse utslipp ved hjelp av kamerateknologi
innovasjon og forskning

Vil tallfeste diffuse utslipp ved hjelp av kamerateknologi

Utfordringen er å tallfeste de diffuse utslippene på en hensiktsmessig måte. Foto: Karina Ødegård / SINTEF Molab

Diffuse utslipp er betegnelsen på utslipp som ikke går igjennom kontrollerte utslippskanaler som eksempel skorsteiner og rør. Nå skal det forskes på om kamerateknologi kan benyttes for å kvantifisere denne typen utslipp som er vanskelig å kvantifisere. 

Når industrien sender ut avgasser gjennom en skorstein med en viss diameter, og hvor utslippshastigheten er kjent, er det forholdsvis enkelt å regne seg frem til hvor store utslippene er. Diffuse utslipp er ofte langt vanskeligere å måle fordi de ikke er entydig definert.

– Se for deg en bil som kjører langs en vei og virvler opp støv. Du kan kanskje se litt av det som virvles opp, men å anslå mengden støv er en nesten umulig oppgave. På samme måten er det hvis det for eksempel åpnes en industriport og noe slipper ut i det du åpner porten. Utslipp fra komposthauger og fra vannoverflater kan også defineres som diffuse, og fellesnevneren for denne typen utslipp er at det er vanskelig å fastsette mengden på dem, sier Karina Ødegård. Hun arbeider i SINTEF Molab, der hun leder miljøavdelingen, som blant annet gjør prøvetaking og bistår med rådgivning i forbindelse med utslipp i privat og offentlig sektor.

Skjerpede krav

Prosessindustrien har gjort en stor innsats i form av renseanlegg på sine definerte utslippspunkter, og så lenge renseanleggene fungerer, er utslippene lave – ofte langt under de krav som er satt i utslippstillatelsen.

– Utfordringen er å tallfeste de diffuse utslippene på en hensiktsmessig måte, og det tvinger seg fram, siden myndighetene krever bedre kontroll over denne typen utslipp fra industrien. Det skjer en innskjerping av det dokumentasjonskravet som industrien har, og i dag finnes det ikke godt fungerende dokumenterte metoder som industrien anser som gode nok. Å måle dette krever mye og er kostbart, samtidig er det store usikkerheter, fortsetter hun.

Forsker på nye metoder

Tidligere i år bevilget Regionale Forskningsfond 300 000 kroner til et ettårig forprosjekt for å vurdere om kamerateknologi kan benyttes til deteksjon av diffuse utslipp. Prosjektet har fått navnet DetecDiff og er en videreføring av et studentprosjekt som ble støttet av blant andre Arctic Cluster Team, Elkem Rana, SINTEF Molab og SINTEF Helgeland. Hvis forprosjektet er vellykket, og søkerne får tilslag på hovedprosjektet, vil hovedprosjektet vare i ytterligere tre år.

– Vi er med i dette prosjektet som søsteren til SINTEF Helgeland og syns at dette studentprosjektet var en spennende tråd som vi ville forfølge, siden dette kanskje er noe vi kan spinne videre på. Målet med prosjektet er at bedriftene skal få en varsling av sine egne diffuse utslipp i sanntid ved hjelp av kamerateknologi. Det er ikke sikkert at resultatene vi får blir ultrapresise, men de vil kanskje kunne gi en god pekepinn på situasjonen over tid. 

– Dette er et av flere verktøy som vi arbeider med å utvikle, slik at det skal bli enklere for industrien å dokumentere sine diffuse utslipp, forklarer Ødegård.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel