Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Norge – en ledende romnasjon?
innovasjon og forskning

Norge – en ledende romnasjon?

Det er et stort potensial for økt innovasjon og verdiskapning i romnæringen. Norge har færre start-ups i romnæringen enn våre naboland. Foto: Getty Images

Norge har rundt 25 høyteknologiske bedrifter som leverer til det europeiske og internasjonale rommarkedet. Romnæringen omsetter for rundt åtte milliarder i året.

avatar

Eline Oftedal

Daglig Leder Norsk Industriforum for Romvirksomhet

Investeringsbanken Morgan Stanley har anslått størrelsen på det internasjonale rommarkedet til å være 1,1 trillioner dollar i 2040. For at Norge skal ta større markedsandeler i det raskt voksende internasjonale rommarkedet er det noen forhold som må være tilstede; Kompetanse, innovasjon, finansiering og risikovilje.

Staten – en viktig aktør

Romnæringen er preget av stor grad av statlig aktivitet. Om lag 40 prosent av markedet er i dag rent kommersielt, resten er offentlige innkjøp. Med andre ord er staten en viktig aktør for å ta større andel i det voksende internasjonale rommarkedet.

Norge er medlem i Den europeiske romorganisasjonen, ESA. Gjennom ESA og nasjonale privat-offentlige samarbeid har vi utviklet en konkurransedyktig rombransje. Den norske rombransjen er nisjepreget rundt spesifikke teknologier og dekker store deler av verdikjeden; oppskytningsraketter, satellitt- instrumenter og -komponenter til telekommunikasjon, navigasjon, overvåkning og andre tjenester basert på satellittdata. Norge er verdensledende på satellittkommunikasjon fordi vi har utnyttet den geografiske posisjon langt nord og vært gode på å møte endringer i markedene.

En romnasjon

Norge er i ferd med å ta et langt skritt framover som romnasjon; Andøya Space Centre, ASC, planlegger å bygge den første utskytningsbase for småsatellitter i Europa. Utviklingen i småsatellitteknologi gjør det mulig å etablere rominfrastruktur billigere og raskere enn tidligere. Flaskehalsen er tilgang på oppskytning av småsatellittene til en rimelig pris. Andøya er spesielt godt egnet for rakettoppskytning fra Europa; oppskytningen vil foregå over hav – ikke befolkede områder, og det er lav flytrafikk i området. I tillegg har ASC over 50 års erfaring med rakettoppskytning og er en aktør med store tillit i det internasjonale markedet.

Staten eier 90 prosent av ASC, og nøklene til at Norge blir den ledende nasjonen i Europa på oppskytning av småsatellitter. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har en gylden mulighet til å nyttiggjøre teknologiendringer for å skape arbeidsplasser og eksportinntekter. Andøya kan bli en ny kjerne i teknologiutvikling og innovasjon innen romteknologi, ikke bare for Norge, men for Europa.

Et stort potensial

Space Port Andøya vil tiltrekke seg norske og  utenlandske teknologibedrifter. Selskap som leverer oppskytningsraketter vil nødvendigvis legge deler av sin produksjon så nære oppskytningsbasen som mulig.

Det er et stort potensial for økt innovasjon og verdiskapning i romnæringen. Norge har færre start-ups i romnæringen enn våre naboland. Etableringen av ESA-business inkubator i 2017 vil bidra til å få opp antallet. At Norge etablerer Europas første oppskytningsbase for småsatellitter vil bidra til nye muligheter for tjenester, og økt oppmerksomhet om muligheter innenfor alle spekter av romnæringen.

Norge er en romnasjon – og kan bli en ledende romnasjon.

Av: Eline Oftedal, Daglig Leder Norsk Industriforum for Romvirksomhet

Next article