Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Nytt fond skal føre norsk forskning ut i verden
Sponset

Hvis ideer fra forskning innen helse skal bli til produkter, trengs det kapital og kommersialiseringskompetanse. Det kan de aktive eierfondene bidra med. Kapitalforvalteren Argentum har nylig investert i et nytt, nordisk life science-fond med base i Oslo og tror Norge har gode forutsetninger for å skape morgendagens Algeta.

Argentum er et statlig investeringsselskap som investerer i aktive eierfond (ofte kalt private equity-fond) og ble opprettet i 2001. Selskapet har investert i mer enn hundre aktive eierfond i Norge og Nord-Europa og er indirekte investert i over 650 selskaper.

avatar

Ingrid Teigland Akay

Partner og daglig leder, Hadean Ventures

─ Fondene vi investerer i kjøper selskaper med et urealisert potensiale. De tilfører ikke bare kapital i selskapene, men også sin kompetanse og nettverk, forklarer Argentums administrerende direktør Joachim Høegh-Krohn.

Et eksempel på et slikt fond er life science-fondet Hadean Ventures, som Argentum og tre av Argentums private medinvestorer nylig investerte 150 millioner kroner i.

─ Helse og life science er kompliserte fagfelt hvor det kreves fagkunnskap på mange områder for å lykkes. Hadean sin kompetanse innen kommersialisering og markedsføring er akkurat det den norske helseindustrien trenger, sier Høegh-Krohn.

Forskning med stort potensial

─ Med Argentum i ryggen har Hadean Ventures fått en veldig viktig støttespiller som gjør at vi har fått fondet på plass og nå står rustet til å hjelpe nye bedrifter slik at de lykkes og kan videreutvikle seg, sier partner og daglig leder i Hadean Ventures, Ingrid Teigland Akay.

– I Norge og i Norden skjer det spennende og banebrytende forskning innen helse. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal utvikle selskapene som løser morgendagens helseutfordringer.

Bodøværingen er lege og ventureinvestor med bred erfaring innen helse og teknologi, og utgjør en tredjedel av teamet bak det nyetablerte fondet som skal investere i norske og nordiske ventureselskaper innen helseteknologi og life science. Teigland Akay og hennes to med-gründere jobbet tidligere i et globalt life science-fond i London, og skal nå gjøre den samme typen investeringer fra Oslo. Fondet har så langt hentet inn 340 millioner kroner og er nå klar til å gjøre sine første investeringer.

─ Norden har sterke forskningsmiljøer og en veldig høy kvalitet på forskningen sin, forteller Høegh Krohn.  

─ I tillegg har det vært en stor utvikling i antallet start-ups innen life science og få andre investorer som har spesialisert seg innen akkurat dette feltet i Norden. Alt dette gjør Norden spesielt interessant for et fond som vårt, skyter Teigland Akay inn.

─ I Norge og Norden skjer det spennende og banebrytende forskning innen helse. Det er ingen grunn til at Norge ikke skal utvikle selskapene som løser morgendagens helseutfordringer, fortsetter Høegh-Krohn i Argentum.

Kapital og kompetanse akselerer vekst

Aktive eierfond bidrar til å gjøre norske selskaper internasjonale, skape arbeidsplasser og øke innovasjonstakten i både unge og modne selskaper. De norske selskapene som Argentum har støttet gjennom fondsinvesteringer har i perioden 2002-2014 skapt 26 000 arbeidsplasser, tilsvarende hver tiende nye arbeidsplass i Norge. Analyser fra Menon Business Economics viser at selskapene i samme periode hadde en verdiskapingsvekst på 18 prosent i året og en omsetningsvekst på 17 prosent. Den tilsvarende veksten for norsk næringsliv var på henholdsvis åtte og syv prosent.

Hadean Ventures ønsker å utvikle norske og nordiske selskaper og har etablert seg med kontor i Oslo. I tillegg samarbeider de med flere oppstartsmiljøer i de andre nordiske landene.

─ Vi jobber på en slik måte at vi er synlige i forskermiljøene, og det skal være lett å komme i kontakt med oss for de som vil diskutere investeringer. Både i Norge og i Norden opplever vi en sterk tilgang av selskaper, også utenfor de store byene.

Vi har mange interessante prosjekter å arbeide med og fremtiden blir veldig spennende. Dette gleder vi oss til, sier Teigland Akay avslutningsvis.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article