Home » Innovasjon og forskning » Ressursene på jorda og på månen
innovasjon og forskning

Ressursene på jorda og på månen

Forsyningsfartøyet Dragon ved romstasjonen.

Spaceport Norway 2019 holdes i Trondheim. SpaceX kommer! Kommer du?

Spaceport Norway er Nordens største møteplass for næringsutvikling knyttet til romindustri, og arrangeres i år den 4. og 5. september 2019.

– På Spaceport Norway samler vi aktører fra flere ulike industrier, inkludert romindustrien, som kanskje ikke ellers møtes så ofte, slik at de kan treffes og se på muligheter og utfordringer sammen, sier Ole Dokka, strategidirektør ved Conventor, og arrangør og utvikler av Spaceport Norway.

Innenfor romindustrien er ønsket sterkere enn noen gang for å samarbeide med det private næringslivet for å skape ny teknologi og nye løsninger, blant annet til bemannete romferder til månen og til Mars.

På den andre siden har flere høyteknologisektorer, som dataindustrien, fått øynene opp for de store mulighetene som finnes i rommet, med satellittdata og romteknologi, og videreutvikling av disse til nye produkter og tjenester.

– Vi er likevel helt i startgropen på synergien mellom romindustrien og andre sektorer, spesielt i henhold til den nye utforskingen av månen, og her ligger det et enormt potensial også for godt etablert industri i Norge og ute, sier Dokka.

Ressurser og bærekraftig utvikling

Årets tema på Spaceport Norway er ressurser og bærekraftig utvikling. Hvordan hører det sammen med utforskingen av månen og Mars?

– Vi har desperat behov for nye løsninger på jorda, i forhold til store og viktige temaer som vannmangel, matsikkerhet, og fornybar energi. Kanskje kan infrastrukturen vi har i rommet i dag og den nye teknologien som utvikles for fremtidens romferder gi oss noen av løsningene vi trenger, sier Dokka.

Både de store romorganisasjonene og rombedriftene ønsker seg til månen og Mars. For eksempel skal NASA lande romfarere på månen innen 2024, i samarbeid med den europeiske romorganisasjonen ESA. Flere rombedrifter planlegger også bemannete og ubemannete ferder til månen.

– Men skal vi klare å etablere en permanent tilstedeværelse på månen, må vi kunne nyttiggjøre oss ressursene som månen har, for eksempel vann, oksygen og hydrogen fra is, eller byggemateriale fra regolitten som dekker månens overflate, sier Dokka.

Dermed blir nøkkelen til å ha mennesker på månen å forstå hvordan vi skal kunne finne og bruke ressursene der på en mest mulig effektiv måte.

– Det igjen vil ha stor overføringsverdi til jorda for blant annet å optimalisere forbruket av vann og andre ressurser, redusere utslipp av skadelige forbindelser, og dyrke mat på mest mulig effektiv men samtidig miljøvennlig måte, sier Dokka.

Ikke minst må utstyr og teknologi som skal til månen eller brukes i rommet generelt, være mest mulig energieffektive. Det er blant annet derfor de fleste satellitter, romsonder og rovere varer mye lenger enn planlagt.

SpaceX, NASA, ESA, FN, Equinor, KSAT og mange andre

Dermed er det kanskje ikke så rart at Equinor stiller med både foredragsholdere og konferansedeltakere på årets Spaceport Norway.

Rombedriftene iSpace og Part Time Scientists kommer med foredragsholdere som skal presentere disse selskapenes planlagte månelandinger og robotiserte utnyttelse av månens ressurser.

Luxembourg Space Agency representeres med sin strategisjef, Mathias Link, som vil snakke om hvordan den lille staten nå bygger den neste romindustrien, med fokus på ressurser i rommet som plattform for ny næringsutvikling.

Ann-Iren Kittang Jost ved CiRIS i Trondheim er en av foredragsholderne fra Norge. CiRIS er i dag med på forsøk som dyrker både lungeceller og planter i rommet.

Det blir også presentasjoner fra NASA, ESA, Norsk Romsenter, KSAT, IDEAS, SINTEF og flere andre.

– I år har også SpaceX sagt de vil komme. Det er vi ekstremt spent på, for vi vet ennå ikke hvem de sender eller hva de ønsker å snakke om. Men dette gleder jeg meg til å dele med alle våre 4000 følgere på sosiale medier, sier Dokka.

Ønsker seg 300 studenter

Det er ikke tilfeldig at årets Spaceport Norway holdes i Trondheim.

– Her er bredden innen både vitenskap, innovasjon og industri stor, med folk fra mange ulike disipliner og sektorer som er langt fremme i sine felt. I tillegg er det en by med 38 000 studenter, 8 000 forskere og over 1 000 teknologiselskaper i verdensklasse. Derfor er Trondheim godt posisjonert til å bli Norges romby, sier Dokka.

Interessen for rommet er stor også blant studentene i Trondheim. På romdagen, som nylig ble holdt på NTNU, var det mer enn 300 deltakere.

– Vi håper derfor å kunne finne sponsorer slik at 300 studenter kan delta på årets Spaceport Norway. Ikke bare for å inspirere en ny generasjon ingeniører og forskere til å satse på en karriere i romindustrien, men også fordi det er mange selskaper som ønsker adgang til dette talentfeltet. I hele Europa er det et betydelig behov for å rekruttere – ikke minst for å øke den innovasjonstakten vi trenger for å utvikle nye løsninger. Vi er godt i rute og har nå finansiering til 50 studenter. 300 skal vi klare, sier Dokka.

Allerede har mer enn 125 delegater meldt seg på konferansen. Påmelding finner du her.

Vi sees i Trondheim 4. og 5. september!

Av: Berit Ellingsen

Kontakt

Ole Dokka – Strategidirektør ved Conventor, og arrangør og utvikler av Spaceport Norway – 902 15 376

Neste artikkel