Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Innovasjon skjer ikke i isolasjon
Sponset

«Samarbeid er nøkkelen til suksess», sier de i AstraZeneca som er et av verdens ledende legemiddelselskaper. Selskapets ekspertise omfatter hele livssyklusen til en medisin og nå har AstraZeneca innledet et samarbeid mellom forskningssenteret i Gøteborg og Universitetet i Oslo.

Til daglig er det flere millioner mennesker som bruker AstraZeneca sine medisiner. Firmaet er representert i mer enn 100 land og teller cirka 60 000 ansatte. 70 av dem arbeider på AstraZeneca sitt norske kontor på Helsfyr.

– Hovedsatsningsområdene våre er innen onkologi, kardiovaskulære- og metabolske sykdommer samt lungesykdommer, men vi har også noen selektive fokusområder som autoimmune sykdommer, nevrovitenskap og infeksjon, sier Elisabeth Ohlsson som er daglig leder for AstraZeneca Norge.

avatar

Elisabeth Ohlsson

Daglig leder, AstraZeneca Norge

– En vesentlig del av vår virksomhet er knyttet til forskning, utvikling og innovasjon. Derfor har vi plassert forskningssentrene våre i nærheten av anerkjente globale biovitenskapelige sentra. Det nærmeste er forskningssenteret i Göteborg, der det også nå etableres et nytt Life Science-miljø med

planer om 7 000 arbeidsplasser. I tillegg har vi et forskningssenter i Cambridge, England og et i Gaithersburg, USA. Vår tilknytning til disse sentrene gjør det enklere å få tilgang til ekspertise og talenter, noe som muliggjør samarbeid og partnerskap. For det er gjennom samarbeid at magien skjer, fortsetter hun.

BioVentureHub

Forskningsinkubatoren BioVentureHub, er lokalisert i AstraZeneca sine lokaler i Göteborg, og består av en gruppe mindre selskaper som kan benytte seg fritt av AstraZeneca sine lokaler og utstyr. Kunnskap mellom AstraZeneca og de mindre selskapene flyter også fritt.

Vi ønsker å få flere nordiske selskap til å etablere seg i BioVentureHub, sier Ohlsson.

Samarbeid med Universitetet i Oslo

Siden innovasjon ikke skjer i isolasjon, søker AstraZeneca aktivt etter partnere rundt om i verden innen akademia, hos myndigheter, i industrien og i vitenskapelige organisasjoner.

– Vi samarbeider med ulike partnere som kan komplettere vår egen ekspertise. På den måten kan vi dele og få tilgang til ledende strategisk kompetanse og banebrytende forskning. Samarbeid er en viktig faktor som vi trenger for å oppdage, utvikle og levere neste generasjons medisiner, sier Ohlsson.

– Det er mange fordeler med samarbeid. De vi samarbeider med får ta del i en stor del av vår kunnskap, og på den måten blir samarbeidet en vinn-vinnsituasjon for alle som deltar, tilføyer hun.

Et konkret eksempel på et slikt samarbeid er mellom AstraZeneca sitt forskningssenter i Göteborg og Universitetet i Oslo:

– I dette tilfellet har vi rekruttert studenter på doktorgradsnivå fra universitetet. De deltar i noen av de forskningsprosjektene som vi driver i Gøteborg. Der får de trening og opplæring. De får også tilgang til vårt laboratorieutstyr og teknologi under veiledning av forskerne på senteret. Vi får drahjelp til å drive vår egen forskning fremover, og samtidig kommer også kunnskapen som vi tilfører Universitetet i Oslo til gode.

Et annet eksempel er det brede samarbeidet mellom Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, Institutt for klinisk medisin og Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo og AstraZeneca. Her studerer man effektene av overvektsoperasjoner hos pasienter med sykelig overvekt.

En ønsket utvikling

Med den geografiske nærheten mellom Oslo og Göteborg, bør det være store muligheter for å utvikle dette samarbeidet ytterligere. Det er en utvikling som vi ønsker velkommen, og det er denne typen samarbeid som vi mener er nødvendig hvis vi skal klare å utvikle nye og innovative medisiner som kommer pasientene til gode, avslutter Ohlsson.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article