Home » Innovasjon og forskning » Den fjerde industrielle revolusjonen
Innovasjon og forskning

Den fjerde industrielle revolusjonen

Robot jobber med mekanikk
Robot jobber med mekanikk
– Dersom vi ikke digitaliserer industrien vil vi sannsynligvis ende opp uten noe industri i det hele tatt, sier Roger Schjerva, sjeføkonom IKT Norge. Foto: Getty Images

Industri 4.0 handler om å digitalisere industrien slik at vi kan produsere smartere, mer effektivt og sørge for at norsk industri overlever i en global konkurranse som stadig blir tøffere.

– Tyskland er det førende landet i Europa når det kommer til utvikling av industri. De er det eneste landet som har klart å øke industriens andel av total verdiskaping i løpet av de siste 15 årene. Det industri 4.0 handler om er å digitalisere industrien og å koble cyberfysikk og internett i alle ting sammen sånn at vi både kan få en mer effektiv produksjon og enda mer skreddersydde produkter, slik at verdien øker og industrien kan ta ut en høyere pris, sier Roger Schjerva som er sjeføkonom i IKT Norge.

– Hvis vi arbeider systematisk med en digitalisering av industrien, så kan det være akkurat det vi trenger for å hindre avindustrialisering av Norge og Europa.

Skal lære av Tyskland

I Norge har vi har mye å lære av Tyskland. Derfor skal det avholdes en stor konferanse i juni der myndighetene, næringslivet og fagbevegelsen samles sammen med Norsk/Tysk Handelskammer og der digitalisering av industrien settes på dagsorden.

avatar

Roger Schjerva

Sjeføkonom, IKT Norge

– Da kommer den statssekretæren i det tyske Næringsdepartementet som har ansvaret for den tyske satsingen. Han vil fortelle norsk industri og den norske IT-næringen om hvordan de har arbeidet og samarbeidet i Tyskland for å digitalisere sin industri. For det er nettopp et tettere samarbeid mellom industrien og IT-næringen som skal til hvis vi skal få til dette løftet i Norge. Vi må få med oss myndighetene og akademia og det må arbeides systematisk med både forskning og utvikling slik at vi finner de gode løsningene for den enkelte industribedrift.

Testsentre

I Tyskland har myndighetene lagt til rette for opprettelsen av egne testsentre der aktørene fra industrien og IT-næringen samarbeider for å teste ut 4.0-teknologi.

– Vi henger litt etter i Norge, og en av fordelene ved det er at vi kan lære av løsninger som allerede er utviklet og ser ut til å fungere bra, men vi bør også få på plass testsentre her til lands slik at vi kan gå mer rett på ballen, forklarer Schjerva.

Kompetanse er noe av nøkkelen, så utdanning av flere eksperter til IT-næringen vil bli nødvendig, og i tillegg må industrien ta inn over seg at de må legge en plan for hvordan de skal lykkes:

– En undersøkelse viser at 75 prosent av industriens ledere syns at dette er viktig, men bare 25 prosent har lagt en plan for hvordan de skal arbeide med disse tingene, og det er betenkelig.

Nye typer arbeidsplasser

– Noen predikerer at arbeidsplasser går tapt hvis vi automatiserer. Jeg mener at vi må se på roboten som en venn og god kollega. Trenden går mot at mer og mer av fysiske rutinepregede oppgaver kan automatiseres, men det vil nok også gjelde mange flere av de teoretiske rutinepregede oppgavene. Da vil bare de spennende arbeidsoppgavene bli igjen til oss mennesker. Det vil skapes mange nye jobber, og vi vil jobbe på andre måter enn før.

– Dersom vi ikke digitaliserer industrien vil vi sannsynligvis ende opp uten noe industri i det hele tatt. Den globale konkurransen er tøff, og det er ikke bare konkurranse fra land i Asia med lave lønninger, men også en produktivitetskonkurranse fra land som Tyskland, England og USA, så vi skvises fra flere kanter.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel