Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Viktigheten av patentering ved bioprospektering
Innovasjon og forskning

Viktigheten av patentering ved bioprospektering

Folk på forskningslab
Folk på forskningslab
– Fra første isolering og testing frem til et markedsklart legemiddel, kan det ta 10 – 25 år og koste flere hundre millioner kroner, sier Arne Lund Kvernheim,Senior Partner, Bryn Aarflot. Foto: Getty Images
avatar

Arne Lund Kvernheim

Senior partner, Bryn Aarflot

Prosjekter innen bioprospektering med mål om å fremstille nye legemidler er svært ambisiøse, risikable og kostbare. Patentering underveis i prosessen kan bidra til å beskytte investeringen og gi den tryggheten som skal til for å få investorer med på laget.

Bioprospektering handler om å kartlegge, isolere og undersøke bioaktive forbindelser for å finne forbindelser som for eksempel kan utnyttes ved utvikling av nye medisiner eller til kosmetisk bruk. Et kjent eksempel på en forbindelse funnet i norsk natur er cyklosporin som ble isolert fra sopp fra Hardangervidda. Forbindelsen brukes blant annet ved organtransplantasjon for å forhindre avstøtning.

Av de legemidlene som finnes på markedet i dag, har omtrent 60 prosent av alle kreftmedisiner og 70 prosent av all antibiotika sitt utgangspunkt i naturlige forbindelser. Antibiotikaresistens er i ferd med å bli et globalt helseproblem, og det blir stadig viktigere å fremskaffe ny og mer effektiv antibiotika.

Bør få dokumentert idéen sin

For å oppnå patent på en forbindelse fra naturen, må forbindelsen isoleres, renfremstilles, identifiseres, testes, fremstilles syntetisk eller på en eller annen måte prosesseres. Dette er tidkrevende og svært kostbart. Fra første isolering og testing frem til et markedsklart legemiddel, kan det ta 10 – 25 år og koste flere hundre millioner kroner.

For å få hjelp av andre med midler og støtte i prosessen er det naturlig at man må diskutere sine idéer med andre. En oppfinner bør få dokumentert at ideen er sin egen i forkant av dette. I tillegg bør man ha utarbeidet og få underskrevet en taushetserklæring.

I tillegg bør man sette seg inn i støtteordningene som finnes fra for eksempel Innovasjon Norge. Skatte-FUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader knyttet til forskning og utvikling. Har du en god idé gjelder det å gripe de mulighetene som finnes.

Av Arne Lund Kvernheim, Senior partner, Bryn Aarflot

Next article