Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Digital samhandling – nøkkelen til en fremtidssikret helsetjeneste med pasienten i sentrum
Sponset

Samhandling har vært et høyt prioritert område over tid. Som en del av arbeidet mot en mer effektiv helsetjeneste er samspillet mellom ulike aktører nødt til å forsterkes – også for å stå best mulig rustet mot fremtidige utfordringer. Samtidig oppfordres det til pasientmedvirkning på mange nivåer i helsetjenesten. Til tross for at det finnes veldokumenterte løsninger som kan bidra til økt samhandling i helsetjenester går omstillingen fortsatt langsomt.

Det norske helsesystemet har over lengre tid møtt store utfordringer innen samhandling og kommunikasjon. Samhandlingsreformen som ble iverksatt i 2012 var et viktig steg for å sikre et bedre samarbeid mellom kommuner, helseforetak og pasienter. Som følge av økt fokus på en pasientsentrert helsetjeneste har kommunehelsetjenesten fått mer krevende ansvarsområder og ytterligere arbeidsoppgaver.

Kommunikasjon og samhandling oppleves på flere områder som et problem, samtidig som kommunehelsetjenesten og fastlegene opplever økt press og arbeidsbelastning. Dette til tross for at det er en ambisjon på nasjonalt nivå om å videreutvikle pasientsentrert og forebyggende behandling, der innbyggeren skal ha mulighet til å ta større ansvar for sin helse og behandling.

Samtidig står vi overfor en demografisk utvikling som innebærer en aldrende befolkning. Dette vil igjen omfatte et større og mer komplekst helsebehov fordelt på færre ressurser.

For å kunne fortsette å tilby helsetjenester på høyt nivå er helsetjenestene nødt til å legge til rette for mer effektive og tilgjengelige helsetjenester, forklarer Tomas Ed, Country Manager i Visiba.

Visiba Cares plattform for digital pasientkommunikasjon gir helseaktører muligheten til å samle sine helsetjenester i en og samme digitale løsning. Plattformen består av et nettgrensesnitt for behandleren og en app eller nettportal for pasienter. Appen tilpasses tjenestens behov og kan for eksempel inkludere sikker meldingsutveksling, videokonsultasjon, avtalebooking, billeddeling, etc.

Helsetjenesten i Norge er på mange måter et forbilde når det gjelder nærhet til pasienten, men det skaper også vanskeligheter vedrørende gjennomførelse av utviklingstjenester og innføring av teknologiske løsninger. Det er på tide å belyse gode eksempler på alternative løsninger for organisert samhandling og kommunikasjon, som kommer både helsepersonell, innbyggere og samfunnet til gode – i dag og i fremtiden, avslutter Tomas Ed.

Om Visiba Care

Visiba ble stiftet i 2014 med visjonen om å bidra til mer tilgjengelig kommunikasjon mellom innbyggerne og helsetjenesten, og mer effektive arbeidsprosesser for helsepersonell. Selskapets plattform for digital pasientkommunikasjon er i dag ledende i Norden. Visiba har et bredt spekter av kunder i den offentlige helsetjenesten, og blant små og store tilbydere av helsetjenester i privat sektor. Som en av de første leverandørene i markedet kunne Visiba fra høsten 2020 tilby Red Robin, som er et verktøy for automatisert triage og anamnese, i plattformen.

Les mer på www.visibacare.com

Tekst: Visiba Care

Next article