Home » Fremtidens sykehus » E-helse i Spektrum
Fremtidens sykehus

E-helse i Spektrum

EHiN-konferanse med robot og Bent Høie
EHiN-konferanse med robot og Bent Høie
No Isolation har utviklet roboter til langtidssyke barn, som via videosamtale kan delta i blant annet klasseromsundervisning. Foto: EHiN 2017 Ard Jongsma/Still Words Photography

I november møtes offentlig sektor, næringsliv og forskere på EHiN-konferansen for å lære av hverandre og skape samarbeid innen velferdsteknologi. Målet er å gjøre Norge til en e-helsenasjon.

EHiN, E-helse i Norge, er Norges største konferanse med fokus på velferdsteknologi. Denne holdes 13. og 14. november der politikere, IT-bransjen, leger og andre eksperter møtes for å diskutere ny teknologi og hvordan man kan innføre denne i helsesektoren. Viktige temaer på agendaen er blant annet digital ledelse, omstilling, helsedata, velferdsteknologi, forskning, psykisk helse og sikkerhet og personvern. Målet er å skape samarbeid på tvers av sektorer, som er viktig for å ta steget videre innen e-helse, i følge Nard Schreurs, Direktør for eHelse og smart-tech i IKT Norge.

Den digitale prosessen

– For å digitalisere helsesektoren må man innse at digitalisering ikke er en engangsprosess, sier Schreurs. Digitaliseringen er en kontinuerlig prosess der ny teknologi stadig tas i bruk og videreutvikles. Derfor er det nødvendig at helsesektoren er omstillingsrettet og åpen for endringer når nye løsninger kommer frem. For at dette skal skje trengs det opplæring, god brukerstøtte, og forklaringer på hvorfor verktøyene bør brukes.

Eksempler på teknologi man tidligere vegret seg for å ta i bruk, er GPS for lokasjonsoppfølging for pasienter med demens. Denne løsningen ble ansett som problematisk i forhold til personvern. I dag brukes armbånd med GPS for pasienter med demens i en rekke kommuner. Dette gir pasienten mer frihet, i tillegg til å gjøre det lettere for helsepersonell og pårørende å ta vare på dem.

Samarbeid for bedre løsninger

– Vi ser at det allerede finnes mye teknologi som kan brukes i helsesektoren, men som vi ikke helt vet hvordan skal implementeres. Derfor er det viktig å samarbeide på tvers av sektorer for å videreutvikle ideer og samarbeide med forskere for å kvalitetssikre og teste disse, sier Schreurs.

Norge kan se til andre land for å lære mer om velferdsteknologi. Nederland, Danmark og Finland er eksempler på land som jobber strategisk med innovasjonssamarbeid mellom offentlig og privat sektor. Samtidig er det nødvendig å utvikle teknologi i Norge.

Lokal teknologi

For selv om mye teknologi kan importeres fra andre land, er det viktig å skape et marked for utviklingen i Norge. Dette vil bidra til norsk økonomi og skape digitale tjenester som etter hvert kan eksporteres. Et selskap som har klart dette er No Isolation som har utviklet roboter til langtidssyke barn, som via videosamtale kan delta i blant annet klasseromsundervisning.

– Et viktig element ved utvikling av helseteknologi er at det bør utvikles i nærheten av de tjenestene man leverer. På denne måten kan teknologien henge bedre sammen med helsetjenestene som vi ønsker å tilby innbyggerne våre, sier Schreurs.

Næringslivsutvikling på EHiN

For å skape rom for næringslivsutvikling, er det behov for arenaer der ulike bransjer kan møtes for å etablere samarbeid. Da kan man utveksle både kompetanse og ideer som kan implementeres i helsesektoren. EHiN-konferansen ble opprettet for å dekke dette behovet.

– Utveksling mellom teknologirevolusjonen, offentlig sektor og helsesektoren er veldig viktig. Denne konferansen er den største møteplassen med likevekt av både næringsliv og offentlig sektor, der det diskuteres hvordan man skal implementere helseteknologi på best mulig måte, sier Schreurs.

I år vil 1500 mennesker møtes i Spektrum for å høre på 120 foredragsholdere innen velfredsteknologi.

Mer om konferansen på www.ehin.no

Av 

Neste artikkel