Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Elektronisk multidose vil gjøre legemiddelbehandlingen tryggere
Fremtidens sykehus

Elektronisk multidose vil gjøre legemiddelbehandlingen tryggere

Eldre dame på apotek
Eldre dame på apotek
I e-reseptløsningen ligger det informasjon om hvilke resepter som pasientene kan hente ut på apotekene, og siden informasjonen er elektronisk kan den deles på en helt annen måte enn det som var mulig da reseptene var papirbaserte. Foto: Getty Images

I dag må de aller fleste leger som forskriver pakking av medisiner i ferdige doser, såkalt multidose, bruke papirbaserte løsninger hvor bestillingen sendes til apoteket på faks. Denne praksisen blir det snart slutt på.

– Noen av de viktigste effektene vi fikk etter at e-resept ble innført i 2013, var at legene fikk en mye bedre oversikt over alle reseptene til pasientene gjennom den sentrale løsningen som heter Reseptformidleren, sier Karin Skaare Mortensen som arbeider i Direktoratet for e-helse og er prosjektleder for multidose i e-resept.

I e-reseptløsningen ligger det informasjon om hvilke resepter som pasientene kan hente ut på apotekene, og siden informasjonen er elektronisk kan den deles på en helt annen måte enn det som var mulig da reseptene var papirbaserte.

– E-reseptløsningen er integrert i legenes arbeidssystemer, slik at de ikke har et eget system som de må forholde seg til. Her kan de både laste ned informasjon om hvilke resepter pasientene har i Reseptformidleren, men også sende nye resepter dit. Systemet gjør det mulig for legene å se hva andre leger også har forskrevet av medisiner og gir således legene en veldig god oversikt. Dette forutsetter at pasienten har samtykket. Det er også verdt å merke seg at vi ikke har hatt et eneste tilløp til falske resepter etter at e-reseptløsningen ble innført, fortsetter hun.

I dag er e-reseptløsningen i bruk hos både fastleger, spesialister, legevakter og sykehus, noe som bidrar til en veldig god oversikt over pasientenes reseptopplysninger, men en viktig ting har manglet.

Fase to – multidose

Multidose er betegnelsen på maskinell pakking av medisiner i ferdige doser. De gjør det enklere for pasienter som trenger flere legemidler å ta riktig type tabletter til riktig tid. Posene på multidoserullen er merket med pasientens navn, hvilke tabletter den inneholder og tidsangivelse for når de skal tas.

– Forskrivningen av multidose har ikke vært en del av e-resept. Det betyr at legene benytter et ordinasjonskort som fakses til et multidoseapotek som må legge inn opplysningene manuelt i sine systemer. Løsningen for multidose i e-resept har vært i produksjon siden 2014, men kun for et fåtall leger. Antallet leger som kan bruke løsningen vil nå øke betraktelig. Med innføringen vil faksen erstattes og mulige manuelle feilkilder reduseres. Multidose blir en del av e-resept, og det gir mange fordeler, forklarer prosjektlederen.

Tryggere legemiddelbehandling

Risikoen for dobbeltforskrivninger reduseres siden det nå bare blir ett system som legene skal forholde seg til. Det blir også mindre manuell inntasting, og da reduseres ett ledd hvor det potensielt kan skje feil.   

– Pasientene med multidose har heller ikke hatt oversikt over reseptene sine i tjenesten som heter «Mine resepter». Det får de når multidose blir en del av e-resept. Legen får bare én forskrivningsrutine å forholde seg til, alt blir samlet i e-reseptløsningen og dialogen med multidoseapotekene blir elektronisk. Alle reseptopplysningene kan også utveksles leger imellom når dette innføres. Det er med andre ord en rekke fordeler, og det viktigste av alt er at legemiddelbehandlingen blir tryggere når løsningen nå vil bli tatt i bruk i større omfang, sier Skaare Mortensen til slutt.

Av Tom Backe, [email protected]

Next article