Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Norge som e-helsenasjon
Fremtidens sykehus

Norge som e-helsenasjon

Bent Høie på Ehin-konferansen
Bent Høie på Ehin-konferansen
Bent Høie åpner EHiN 2016 sammen med roboten NEO. Om han i 2017 igjen står på scenen er avhengig av årets valg. Foto: Ard Jongsma/Still Words

Digitalisering betyr ofte også forenkling. Nå er det laget en digital løsning som gjør kontakten med fastlegen enklere, raskere og bedre.

Ap-lederen har til og med uttalt  at Norge skal bli best i Europa på e-helse i 2025. Det er et heftig mål å sette seg, særlig når våre naboer Danmark og Sverige har sagt det samme.

– E-helse innebærer det meste som har med digitaliseringen av helseprosesser å gjøre, men ny teknologi endrer stadig rammene, sier Nard Schreurs, som er direktør for e-helse i IKT-Norge.

Årlig konferanse

IKT-Norge organiserer sammen med en lang rekke offentlige organisasjoner og store deler av IT-bransjen, en årlig konferanse som handler om nettopp dette. EHiN, eller “e-helse i Norge”, er Norges ledende konferanse for digitalisering av helsesektoren, og går over to dager i Spektrum.

– Vi ser en enorm utvikling på dette området. Før handlet det mye om pasientjournaler, og det gjør det fortsatt, men nå er velferdsteknologi, genetikk, sikkerhet, gamification, roboter og apper på vei inn i helsehverdagen, sier Schreurs.

Ny stortingsmelding

Regjeringen startet nylig et arbeid med en ny stortingsmelding om helsenæring.

– Dette er en stor mulighet for Norge til å skape en bedre helsesektor og mange nye arbeidsplasser. I godt samarbeid med den internasjonale teknorevolusjonen, kan vi drive frem innovasjon basert på gode helsetjenester, godt personvern og gode menneskelige verdier.

EHiN åpnes av den nye helseministeren. Hvem det er, blir bestemt i stortingsvalget. Utover statsråden inntar nesten 150 talere scenen på EHiN 31. oktober og 1. november.

– Digitaliseringen av helsesektoren er et stort prosjekt som vil ta mange år. EHiN har som mål å bygge Norge som e-helsenasjon. Det krever ny teknologi og mange debatter om organisering av våre helseprosesser, sier Schreurs.

Av Monica Michelsen, kommunikasjonsmedarbeider i IKT Norge, [email protected]

Next article