Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » På tide at helsevesenet tar i bruk nye digitale løsninger
Fremtidens sykehus

På tide at helsevesenet tar i bruk nye digitale løsninger

Fra venstre Petter Risøe COO, Soheil Dabestani CEO Diffia AS

Det å arbeide på sykehus kan føles som en reise bakover i tid. Mye er papirbasert, mange steder er telefaksen fortsatt flittig i bruk og det er heller ikke uvanlig med personsøker og calling.

Soheil Dabestani og lege Petter Risøe er gründere i selskapet Diffia, et selskap som utvikler et digitalt verktøy designet for å forenkle og effektivisere hverdagen til klinisk sykehuspersonell.

De har studert sykehushverdagen nøye.

– Mange arbeidsmetoder ute på sykehusene er veldig tungvinte. Vi lever i en tid der vi ikke lenger går i banken, men bruker Vipps, vi bruker ikke Posten når vi skal besvare et offentlig brev, vi benytter Altinn og vi kjøper ikke billetter til buss, tog eller trikk lenger, vi fikser det med en app. Helsevesenet bør bli flinkere til å ta i bruk nyere og smartere teknologi.

Utviklerne må forstå behovene

Det finnes nok både lyst og vilje til å adoptere ny teknologi på sykehusene, men det tar lang tid å gjennomføre endringer. En grunn er at helseforetakene ofte har anskaffet tunge IT-løsninger der dataene er innelåst og utilgjengelig for andre systemer. Resultatet er at IT-systemene ikke snakker sammen, samtidig som innovasjon og nye digitale løsninger hindres. Teknologiske fremskritt fordrer åpne standarder med grensesnitt for datautveksling.

– De som lager løsningene bør både ha klinisk forståelse og kompetanse i informatikk. De må gå inn i sykehushverdagen slik at de blir skikkelig kjent med hvilke behov som skal løses og ikke lager løsninger for teknologiens skyld. Testmiljøer der utviklerne kan teste nye løsninger på falske data stimulerer innovasjon. I dag brukes ofte ekte data så utviklere må ha stort fokus på personvern under selve utviklingen, fremfor å konsentrere seg om slike hensyn når de har en løsning som fungerer og skal bruke data som er ekte.

Nimbleappen

Raskere digitalisering

De to gründerne viser til vinterens debatt om personvern på sykehus der det ble kjent at private mobiler ofte ble brukt blant sykehusansatte for å utveksle informasjon når pasientbehandlingen krevet det.

– Denne typen skyggesystem er ikke bra for personvernet. Ved å digitalisere raskere kan sykehusene gi helsearbeidere tilgang til samme type gode løsninger som man finner på sin egen mobil – men trygt, sikkert og i tråd med loven, avslutter de to gründerne.

Next article