Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » 3 grunner til at du må få med deg Helseteknologikonferansen
Helseinnovasjon

3 grunner til at du må få med deg Helseteknologikonferansen

Arild Kristensen, daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster (NSCC). Foto: Norwegian Smart Care Cluster

Hvilken rolle kan teknologi spille for et helsevesen under enormt press? Dette blir en rød tråd gjennom årets Helseteknologikonferanse.

– Vi er avhengige av teknologi og nye måter å jobbe på for å takle utfordringene helsevesenet står overfor.

Arild Kristensen er daglig leder for Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), en klynge med mer enn 280 medlemmer og samarbeidspartnere som jobber for bærekraftige helseløsninger.

Klyngen er også en av samarbeidspartnerne av Helseteknologikonferansen 2024, som går av stabelen for niende gang den 16. oktober på Scandic Fornebu.

– På grunn av den prekære situasjonen vi står i, er konferansen enda mer relevant enn før, sier han.

Her er tre grunner til at også du bør delta på Helseteknologikonferansen i høst.

1.   Teknologi er en essensiell brikke for helsevesenets fremtid

Helsevesenet står globalt sett foran et enormt press med økt forventet levealder og lavere fødselstall.

Dette skaper et økende behov for helsetjenester, samtidig som manglende arbeidskraft innenfor helsevesenet svekker det eksisterende tilbudet.

– Vi er nødt til å gjøre grep. Det er ikke nok folk. Det betyr at vi er nødt til å jobbe mer effektivt og smartere for å betjene flere pasienter, sier Kristensen.

Han trekker frem flere eksempler på tjenester som har blitt endret ved hjelp av digitalisering, som hjemmeoppfølging og logistikk- og pasientsystemer.

– Teknologi og digitalisering blir en utrolig viktig brikke for å kunne levere kvalitetstjenester på en annen måte enn vi gjør i dag. Det er ikke hovedløsningen, men det er et viktig hjelpemiddel i å endre tjenestene.

2.   Få med deg debatten om KIs plass i helsevesenet

Kunstig intelligens er et brennhett tema på konferansen. I helsevesenet ser vi allerede at KI-drevne løsninger implementeres i det små.

Vestre Viken HF benytter for eksempel KI til å undersøke røntgenbilder innenfor ortopedi for å bekrefte om bildene de tar viser brudd eller ikke. Radiologer kan dermed sende hjem pasienter som ikke har brudd uten å involvere leger.

Men innovasjon kommer ikke uten problemstillinger, mener Kristensen.

– Kunstig intelligens er på full fart inn i nisjer i helsevesenet. Men, der vi ser mange spennende muligheter for bruk innen helse, ser vi også utfordringer rundt personvern og muligheter for misbruk som vi må diskutere.

– Hvordan kan vi på en trygg og sikker måte bruke kunstig intelligens til å hjelpe oss til bedre helsetjenester? Det er en nyansert sak som vi ønsker å skape dialog rundt på denne konferansen.

3.   Opplev spennende nye løsninger på tett hold

Som i fjor vil årets konferanse også inkludere en leverandørutstilling, som tradisjonelt har vært svært godt besøkt.

En rekke leverandører kommer for å vise frem sine innovative nye løsninger.

– Her får du se mange spennende nye teknologiløsninger, og du kan få prate med leverandører. Denne utstillingen er et stort trekkplaster for mange, og er en unik sjanse til å få med deg det aller siste innen helseteknologi, sier Kristensen.

FAKTA OM HELSETEKNOLOGIKONFERANSEN

Er du engasjert i helseteknologi og tjenesteinnovasjon? Bli med på årets Helseteknologikonferanse for å utforske hvordan vi kan maksimere teknologiens potensial i helsesektoren.

Programhøydepunkter:

Kunstig Intelligens: Utforsk bruk av KI i diagnostikk og behandling
Helsedata og IKT: Innovasjon i helsesektoren og innsikt i skybaserte plattformer for forskning
Finansiering og Skalering: Hvordan skal vi ta ut gevinsten av teknologien?

Vi kårer Årets Helsegründer!

Meld deg på nå for en dag fylt med innsikt og nettverk!

Mer informasjon og påmelding: tekna.no/helsetek24

Next article