Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Bemanningskrisen i Helse-Norge: – Løsningene finnes allerede
Sponset

Bemanningsbyråer for helsepersonell kan være et godt alternativ for små kommuner som sliter med å fylle vakante stillinger.

Offentlig helsesektor og private helseforetak strever med å få tak i nok arbeidskraft. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2023, manglet det rundt 13 000 arbeidstakere innen helse og omsorg ved begynnelsen av året.

Kvalifiserte vikarer

Dedicare er Nordens største helsebemanningsforetak og leverer helsepersonell til både kommunesektoren og private foretak. Det kan være sykepleiere, leger, psykologer, barnevernkonsulenter, miljøterapeuter, vernepleiere eller annen helsepersonell.

– Vi tilbyr også tverrfaglige team dersom det er behov for det, for eksempel til ressurskrevende brukere som har behov for en-til-en bemanning døgnet rundt. Det kan være palliativ pleie, barn som bor hjemme, men som har behov for kontinuerlig omsorg og personer med psykiske plager, sier Henriette Schanche, markedsansvarlig i Dedicare Norge.

Henriette Schanche

Markedsansvarlig i Dedicare Norge

Dedicare tilbyr stort sett alt av helsepersonell og prøver å imøtekomme selv spesifikke og vanskelige problemstillinger, blant annet med tanke på det å løse hele bemanningsplaner og døgnbemanning.

Spesialist på bemanning innen helse, sosialt arbeid og life science

Velkommen til Nordens største bemanningsbyrå innen helse, sosialt arbeid og life science! Med over 25 års erfaring i bemanning og rekruttering, er vi eksperter på å matche spennende oppdrag med riktig kompetanse.

Skandinavisktalende

Ettersom Dedicare er etablert i hele Norden, har de et stort nettverk av skandinavisktalende vikarer som står klar til å fylle bemanningsbehovet.

– I Dedicare Norge er det primært svensker, dansker og svensktalende finner, selv om vi også har norske vikarer, sier Schanche.

Det at selskapet har en stor database med ulike helsefaglige yrkesgrupper, gjør at de kan behandle saker raskt, effektivt og fleksibelt.

– Kunden får en ferdig opplært vikar som kan steppe inn så og si på dagen. I tillegg tar vi oss av både rekrutteringsprosessen og alt det administrative arbeidet, sier hun.

Dedicare – Din partner for bemanning og rekruttering av helsepersonell i Norden

Godt arbeidsmiljø

Dedicare har høyt fokus på varme verdier og et godt arbeidsmiljø, og ble i 2023 kåret til “Norges beste arbeidsplass” av Great Place To Work.

– Vi er et selskap hvor trivsel er ekstremt viktig både for vikarene våre, men også for folk som jobber på kontoret, sier hun.

De er opptatt av å ha en tett dialog med både ansatte og de enhetene de hjelper.

– Dialog og oppfølging av kunden er viktig for oss. Alle kundene får en fast kontaktperson, så hvis det er noe, er det alltid noen man kan få tak i, sier Schanche.

Hun mener Dedicare er et godt supplement til dagens system.

– Vi er ikke ute etter å erstatte helsebransjen på noen som helst måte. Vi vil være en del av løsningen og ikke en del av problemet, avslutter hun.

Jobb i helsesektoren?

Dedicare hjelper deg å finne den rette stillingen!

Av Sissel Nilsen

Next article