Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Denne teknologien redder liv
Helseinnovasjon

Denne teknologien redder liv

Illustrasjon: Getty Images

Nå er det mulig for 113 å bruke videosamtaler, og løsningen har allerede reddet liv. Slike innovasjoner er livsviktige for å løse fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren.

Se for deg at du er barnevakt for en livlig toåring. Plutselig setter barnet en eplebit i halsen. Hun slutter å puste – panisk griper du mobilen og ringer 113. I den andre enden treffer du en rolig operatør som ber deg slå på video så hun kan se den lille jenta. Kyndig forklarer operatøren deg hvordan du kan ta Heimlich Manøver på barnet. Du gjør som operatøren sier og eplebiten løsner. Barnet trekker pusten med et hyl. En situasjon som kunne gått riktig galt endte veldig bra.

Videosamtale med 113 er innført på AMK-sentralene i Vestre Viken, Innlandet, Vestfold-Telemark, Sørlandet, Oslo og Drammen legevakt. Løsningen er et resultat av en offentlig innovativ anskaffelse, og er et av flere eksempler på at slike innovasjoner er med på å løse mange av utfordringene i helse- og omsorgssektoren.

I Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har vi jobbet med å spre innovative anskaffelser blant offentlige virksomheter i ti år, og vi har gjort oss noen viktige erfaringer på veien mot en bedre offentlig helsetjeneste.

Riche Vestby

Innovasjonspådriver i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Ingebjørg Harto

Leder av Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Ny teknologi er nyttig hvis det løser en reell utfordring

Den største utfordringen i helse- og omsorgssektoren er mangel på helsepersonell. Et økende antall eldre og en negativ trend i antall nyutdannet helsepersonell gjør at vi må tenke nytt.

Helsepersonellkommisjonens rapport Tid for handling slår dette fast med store bokstaver. Den samme rapporten peker på at riktig bruk av teknologi kan løse noe av problemet.

Helsepersonell må involveres tidlig

I LUP har vi jobbet med over 80 anskaffelser innen helse- og omsorg. Særlig én ting står igjen som en sentral faktor for at vi skal lykkes: de som skal bruke teknologien i det daglige må involveres i utvikling og kjøp i mye større grad enn det man tradisjonelt gjør. Videosamtale med 113 er et glimrende eksempel; her ble personalet som skulle bruke teknologien involvert tidlig i prosessen.

På Sykehuset Østfold har kreftsykepleiere og leger sammen med selskapet Diffia skapt en løsning for å følge opp kreftpasienter i hjemmet. På Haukeland har gründerbedriften Retrams i tett samspill med de sykehusansatte laget en ny løsning for sporing av operasjonsutstyr gjennom sterilforsyningskjeden. Tre eksempler på innovative anskaffelser som gjør arbeidsdagen bedre, og som redder liv.

Tid for handling

Helsepersonellkommisjonen fastslår at mangelen på helsepersonell er akutt, og vi trenger å få fart på utviklingen av bærekraftige løsninger. Med innovative offentlige anskaffelser kan vi få på plass nye løsninger som er skapt for og med helse- og omsorgspersonell, og som kan løse dagens og fremtidens utfordringer.

Offentlige anskaffelser er et strategisk verktøy, men også en muskel som gir næringsvekst – men den trenger trening. Helseaktører: dere er herved utfordret!

Next article