Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Derfor er helseteknologi løsningen på fremtidens utfordringer
Helseinnovasjon

Derfor er helseteknologi løsningen på fremtidens utfordringer

Lena Nymo Helli, Daglig leder i Norway Health Tech. Foto: Marius Hauge

Norge står overfor betydelige demografiske utfordringer. Vi blir stadig flere eldre, samtidig som fødselsratene synker. Det betyr at vi blir færre pårørende. Studentkullene blir også mindre, og dermed får vi færre utdannede i helsefagene. Mangel på personell og behovet for personellbesparende teknologi er en av de største samfunnsutfordringene vi har. Men her ligger også enorme muligheter.

Som klynge jobber vi i Norway Health Tech tett med mer enn 220 selskaper innen helseteknologi, som er den prosentvis raskest voksende vertikalen i helsenæringen. Her er 5 nøkkelelementer som må på plass for at helseteknologi kan løse våre største samfunnsutfordringer.

1. Skap et sterkere hjemmemarked!

Det sies at norske selskaper er “born globals”. Så mange som 1 av 3 selskaper reiser ut av Norge for å selge sine tjenester før de har lykkes I hjemmemarkedet. Men dette er ikke nødvendigvis en fordelaktig situasjon. En betydelig andel av helseteknologiselskapene må forlate Norge for å validere og kommersialisere sine løsninger, fordi det tar for lang tid å implementere i Norge.

Det å ha validering for løsningene i Norge gir et sterkt og viktig proof of concept når selskapene skal konkurrere på den globale arenaen.Dette kan forebygges ved å bevilge midler til å øke innkjøpskompetanse i kommunene og sykehus og gi helseinstitusjonene et mandat om å være med på å bygge industri når de kjøper løsninger, og legge til rette for regionalt innkjøpssamarbeid av helseteknologiske løsninger.

2. Frigjør potensialet i data og forskning!

Norge har blant verdens beste helseregistre. For å utnytte dette til fulle, må vi sette opp data-raffinerier – et nytt lag med tjenester som behandler, strukturerer og pakker data i et format som gjør det anvendelig i kliniske utprøvinger og algoritmeutvikling i AI. Slik kan vi bygge forretningsmodeller rundt helsedata og syntetiske data. Dette har potensial til å bli et av Norges virkelige konkurransefortrinn.

Vi må legge til rette for en harmonisering av datainnsamling på tvers av sykehus, kommuner og industri. Vi må få på plass nasjonale retningslinjer som gjør at helseregionene kan dele data med hverandre. Norge har en sterk FoU-sektor, men skårer dårlig på beskyttelse av patentrettigheter og kommersialisering av forskning. Vi bør sette krav til at institusjoner spinner ut selskaper fra innovasjoner som har kommersielt potensial. Norge deltar i mange EU-programmer, men vi må medfinansiere prosjektene for å dra full nytte av disse initiativene.

3. Gjør Norge mer attraktivt for de flinke!

Skal vi vokse, trenger vi mer kompetanse. Norge må bli mer attraktivt for høyt kvalifisert arbeidskraft. I dag taper vi terreng til våre naboland. Danmark, Sverige og Finland gir i dag skattereduksjoner for teknologer og forskere med spisskompetanse.

Gunstige skatteordninger og raskere behandling av arbeidstillatelser er to konkrete tiltak som kan hindre lekkasje av kompetanse og gjøre Norge mer attraktivt.

4. Etabler en enhetlig valideringsordning!

Helse er omfattet av strenge retningslinjer, men det finnes i dag ingen sentral godkjenningsordning for helseteknologi. Dette må det bevilges midler til for å få gode løsninger videre fra pilotfase til drift, og for å skape et velfungerende hjemmemarked som vil gi selskapene en nødvendig plattform og validering før selskapene kan skalere utenfor Norge.

5. Gjør det attraktivt å investere i helse!

Norge har få store lead investors i helse. For å redusere risiko og øke attraktiviteten for private investeringer trenger Norge et spesialisert fond allokert til helseinvesteringer alà Nysnö for klimainvesteringer. Det investeres allerede enorme summer i helse (260 mrd NOK hvert år), men lite av dette blir til skalerbare investeringer.

Statens pensjonsfond er verdt over 15 000 milliarder kroner og investerer i mer enn 9 000 selskaper globalt. Helseteknologi er viktig for å skape bærekraftige samfunn – fordi løsningene gir effektive og personellbesparende løsninger innen forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer. Vi forslår at Pensjonsfondet gjør helse til en egen investeringsportefølje.

Av Lena Nymo Helli, daglig leder i Norway Health Tech.

Next article