Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Horizon scanning er et verdifullt redskap for nye og innovative helsetjenestemodeller
Sponset

Forskere ved Norsk senter for helsetjenesteforskning, NORCHER, har konkludert med at metoden horizon scanning gir nyttige resultater på flere områder.

– Helse- og omsorgstjenestene i kommunene står overfor store og komplekse utfordringer de neste årene. Innovative tjenestemodeller må testes ut på en systematisk måte, sier professor Eline Aas som er prosjektleder for NORCHER ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Eline Aas

Professor, prosjektleder for NORCHER ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo

Forskerne ved NORCHER har nylig avsluttet en arbeidspakke om horizon scanning. De har kommet frem til oppløftende resultater.

Nyttig metode

– Vi har konkludert med at horizon scanning kan være et verdifullt redskap for å kartlegge nye og innovative helsetjenestemodeller og for å avdekke kunnskapshull, sier professor Eli Feiring, som har ledet arbeidet med horizon scanning i NORCHER.

Eli Feiring

Professor leder av arbeidspakken Horizon Scanning i NORCHER

Horizon scanning er en metode for å identifisere ny og innovativ teknologi, ved å bruke ulike kilder for å kartlegge teknologiutvikling på et tidlig stadium.

– Fordelen er at metoden er en systematisk måte å identifisere lovende teknologier, både innenfor legemiddelutvikling, der metoden allerede er mye brukt, men også for medisinsk utstyr og organisering av helsetjenester, sier hun og fortsetter:

– Våre analyser viser at det er behov for et profesjonelt kunnskapsmiljø hvis horizon scanning skal brukes aktivt for å gi tidlige signaler om innovative tjenestemodeller til fagmiljøer og politiske beslutningstakere. Samtidig må det legges til rette for at lovende tjenestemodeller prøves ut og implementeres på en slik måte at de kan evalueres i ettertid. For tjenestemodeller som testes ut i kommunene eller i skjæringspunktet kommune og spesialisthelsetjeneste, er det særlig viktig at det arbeides for å systematisk datainnhenting, som kan brukes til beskrivelse og evaluering av tjenestetilbudet i kommunen.

Horizon scanning – nyttig for å identifisere nye helsetjenester?

Kan horizon scanning brukes for å identifisere nye og innovative helsetjenester? Det har forskere ved NORCHER – Norsk senter for helsetjenesteforskning undersøkt.

«Nå må politikerne på banen»

De rundt tjue forskerne som er tilknyttet NORCHER er involvert i flere prosjekter, blant annet «Multisyke i Vestfold – Integrerte helsetjenester», et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold og Larvik kommune, og «Barn og unge i risikosonen», et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold og Tønsberg kommune.

– Vi utforsker og evaluerer tjenestemodeller som skal bidra til helsepolitiske mål, som lik tilgang til kostnadseffektive helsetjenester av høy kvalitet. Kommunene har behov for kunnskapsstøtte for å utvikle og implementere bærekraftige og kostnadseffektive tjenester for å møte innbyggernes behov. Nå må politikerne på banen, oppfordrer de to professorene.

NORCHER – Norsk senter for helsetjenesteforskning

Formålet med senteret er å utvikle bærekraftige tjenestemodeller innen helse- og omsorgssektoren.

Next article