Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Kan kunstig intelligens-løsninger hjelpe oss i kampen mot ryggplager?
Sponset

I AID-Spine prosjektet ved Senter for Intelligent Muskelskjeletthelse ved OsloMet har man utviklet et nytt beslutningsstøtte-verktøy som vil hjelpe kirurger, helsepersonell og pasienter til å forutsi mulig utfall av ulike behandlingsalternativer. Verktøyet utvikles i tett samarbeid med forskere i Oslo, Tromsø, Sverige og Danmark. 

– Dagens beslutningstaking innen ryggbehandling er ofte basert på klinisk erfaring og skjønn. Men selv den mest erfarne kirurgen står overfor utfordringer når det gjelder å forutsi utfallet av en behandling, forklarer Margreth Grotle, professor i fysioterapi ved OsloMet og prosjektleder for AID-Spine, som er et tverrfaglig forskningsprosjekt med mål om å forbedre ryggplager ved hjelp av kunstig intelligens. 

– Gjennom AID-Spine-prosjektet vil vi undersøke om effekten av dagens ryggbehandling kan forbedres ved bruk av beslutningsstøtteverktøy, som gir datadrevne sannsynlighetsvurderinger for utfall av en ryggbehandling til for eksempel operasjon. Dette er et verktøy for både kirurger og pasienter, som kan bidra med informasjon om potensiell nytte av kirurgisk inngrep for den individuelle pasient som henvises til spesialist, fortsetter hun. 

Lise Grethe Kjønø, Per Solvang, Bjørnar Berg, Margreth Grotle, Martin Gorosito. Foto: Kristian Fabrizio Mendoza

Grotle forteller at AID-Spine står for Kunstig Intelligens i utvikling av persontilpassede og bærekraftige helsetiltak for personer med rygg-og nakkelidelser. Ambisjonen med prosjektet er å tilby mer målrettede og effektive behandlingsmuligheter for individuelle pasienter. 

– Vi anvender data fra Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, som gir oss tilgang på data fra cirka 60 000 personer som har blitt operert i Norge siden 2008. Dette registeret gir verdifull informasjon om pasienter som har gjennomgått kirurgiske inngrep for ulike rygglidelser, sier hun. 

Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM)

Senter for intelligent muskelskjeletthelse (CIM) har som mål å bygge et tverrfaglig og brukerorientert senter for innovative og effektive intervensjoner mot muskel- og skjelettlidelser, basert på kunstig intelligens.

Tverrfaglig samarbeid

Sammen med postdoktor i prosjektet, Bjørnar Berg, stipendiat Lise Grethe Kjønø, IT-ingeniør og stipendiat Martin Gorosito, professor Kjersti Storheim, og sosiolog Per Koren Solvang utgjør Grotle et kjerneteam i AID-Spine prosjektet. 

Samtidig understreker hun at det er mange flere samarbeidspartnere fra både Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge, Linköpings universitet og Syddansk Universitet, Odense. Grotle presiserer at dette tverrfaglige samarbeidet er helt nødvendig for at prosjektet skal lykkes. 

– Tverrfaglig samarbeid er helt essensielt i AID-Spine-prosjektet fordi rygglidelser er komplekse og multifasetterte. Ved å kombinere innsikter fra medisin, fysioterapi, datavitenskap, og sosiologi, kan vi skape en mer helhetlig forståelse og utvikle mer effektive behandlingsstrategier, sier hun.

Av Kristian Mendoza

Next article