Home » Helseinnovasjon » Vil gjøre pasientbehandlingen sikrere og mer effektiv
Sponset

Mer standardisert og samordnet informasjon om pasienten vil kunne spare helsepersonell for mye ekstraarbeid og øke pasientsikkerheten.

– I dag bruker helsepersonell unødvendig tid på å få oversikt over helseopplysningene til en pasient. Dette gjelder for eksempel hvis en pasient overføres fra en behandlingsinstans til en annen og journalsystemene ikke snakker sammen. Kostbar tid går med på å innhente informasjon manuelt, sier Nina Foerster-Massey, lege og helsefaglig rådgiver i Conteir.

Et felles og enhetlig helsespråk

For å løse denne utfordringen må utveksling av informasjon mellom journalsystemer være sikker og på maskinlesbart format.

– Vi jobber med å standardisere pasientens helseopplysninger. Dette gjør vi ved å bruke SNOMED CT, sier Foerster-Massey.

SNOMED CT er en internasjonal, standardisert, helseterminologi som gir et felles og enhetlig helsespråk.

– SNOMED CT er liksom helsens esperanto, sier Eirik Hafver Rønjum, daglig leder og rådgiver i Conteir.

Nina Foerster-Massey, Lege og helsefaglig
rådgiver i Conteir og Eirik Hafver Rønjum, Daglig leder og rådgiver i Conteir.

Om man bruker SNOMED CT for å angi en sykdom, for eksempel føflekkreft, vil denne sykdommen alltid ha den samme koden, samtidig som beskrivelsen av koden finnes på mange språk og med flere synonymer. Det som en lege omtaler som malignt melanom, vil pasientene ofte kalle føflekkreft, men begge beskrivelsene finnes som synonymer i terminologien.

– En annen fordel med terminologi er at statistiske opplysninger kan sendes fra elektronisk journaler til de nasjonale helseregistrene uten manuell rapportering. Dette kan gi bedre kvalitet på statistikken vi bruker til forskning og som beslutningsgrunnlag, forklarer Rønjum.

Hva kan Conteir hjelpe deg med?

I Conteir jobber det både leger, sykepleiere, kommunikasjonsrådgivere, terminologer, utviklere og farmasøyter. Vi er et tverrfaglig team som kjenner helsetjenesten. Vi tilbyr tjenester innen e-helse, helseterminologi og kommunikasjon.

Kunnskapsstøtte

Conteir jobber også med å lage beslutningsstøtte for helsepersonell.

– Vi har laget en løsning der oppdaterte kunnskapskilder automatisk blir vist for helsepersonell i systemet de jobber i. Hvis legen eksempelvis har en pasient med problemstilling hovne ben, får han eller hun umiddelbar beslutningsstøtte om utredning og behandling. Annen viktig informasjon blir også tilgjengelig, for eksempel hva som skal være med i en henvisning.

Tjenesten tilbyr også lettfattelig informasjon om sykdommer og behandling beregnet på pasienten selv, sier Rønjum.

I tillegg til å være tidsbesparende for helsepersonell, vil tjenesten bidra til at pasientene får lik oppfølging basert på beste praksis.

– Vi er opptatt av at helsepersonell skal ha tilgang på den informasjonen de trenger og at oppdatert kunnskap skal nå leger og sykepleiere, avslutter Rønjum.

Conteir er spesialist innen e-helse og hjelper kunder med å innføre SNOMED CT. I tillegg utvikler de sine egne tjenester som gir helsepersonell enkel tilgang til kunnskap om en diagnose. Conteir har et tverrfaglig team bestående av innholdsrådgivere, utviklere, leger og sykepleiere.

Les mer på conteir.no

Av Sissel Nilsen

Neste artikkel