Home » Innovasjon og forskning » Å redusere energien vi bruker på å varme opp tappevann blir neste satsningsområde
Innovasjon og forskning

Å redusere energien vi bruker på å varme opp tappevann blir neste satsningsområde

Solcellepanel
Solcellepanel
ENERGISPARING: Markedssjef for energi og klima i Brødrene Dahl, Harald Amundsen, tror energieffektiv oppvarming av tappevann blir et viktig fokusområde for energisparing fremover. Foto: Getty Images

Moderne bygninger har blitt tettere, bedre isolert og fått nye tekniske anlegg som er veldig gode på oppvarmingssiden. Det neste satsningsområdet vil være å redusere energiforbruket til oppvarming av tappevann.

– I Norge har vi kommet svært langt på å gjøre moderne bygninger energieffektive. Men i leilighetsbygg, som bygges etter dagens standard TEK10, står tappevannet faktisk for over halvparten av energibehovet til varme, sier Harald Amundsen som er markedssjef for energi og klima i Brødrene Dahl.

– Vi oppnår en veldig god effekt av å gjøre energibesparende tiltak på tappevann siden det er gjort så lite på dette området fra før. Vi tror også at myndighetskravene rundt energiforbruk til tappevann vil bli strengere, fortsetter Amundsen.

Varmegjenvinning av energi

En løsning som kan bidra til å redusere energiforbruket som benyttes til oppvarming av tappevann er å gjenvinne energien fra varmen av det som på fagspråket kalles gråvann. Gråvann er avløpsvannet som vi har brukt og som kommer fra alle avløp i huset, bortsett fra toalettet. I større bygninger, og for eksempel fra dusjanleggene i svømmehaller, er det en velkjent metode å bruke energien fra gråvannet til å varme opp det tappevannet som skal benyttes i bygningen.

– Det er akkurat det samme prinsippet vi har noen spennende løsninger for. Disse er mye enklere og egner seg godt i eneboliger og leiligheter, sier Amundsen.

– En løsning er å koble en liten varmegjenvinner til avløpsvannet fra dusjen og benytte energien til å forvarme vannet som kommer inn på blandebatteriet. Vannet som kommer inn i huset holder vanligvis rundt seks grader. Når det går igjennom varmeveksleren får det en utgangstemperatur på cirka 20 grader. Resultatet er at du trenger mindre varmt vann for å få de 38 gradene du ønsker når du dusjer, forklarer Amundsen.

Varmegjenvinneren kan enkelt monteres under et dusjkabinett. Kaldtvannet føres via varmeveksleren og inn på kaldtvannssiden på blandebatteriet i dusjen.

Besparelsen av energiforbruk med denne løsningen ligger i størrelsesorden på 30 til 50 prosent.

Energieffektiv oppvarming av tappevann

I eneboliger er den aller vanligste løsningen at tappevannet varmes opp i en elektrisk varmtvannstank. Noen bruker også kombinasjonssystemer der man benytter varmepumper både til å varme opp boligen og tappevannet.

– Dette var det store, komplette systemet som ga energi til hele bygget og alt tappevannet. Nå finnes det imidlertid enklere og langt rimeligere løsninger som er rene tappevannsvarmepumper. De henter energien fra luften ute og ved hjelp av varmepumpeteknologi produserer de varmt tappevann. Både varmegjenvinneren og tappevannsvarmepumpen er produkter som nå er tilgjengelig i markedet. Foreløpig selges de bare i mindre kvanta, men vi forventer stor interesse for disse produktene etterhvert som løsningene blir bedre kjent, sier Amundsen til slutt.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel