Home » Offentlig sektor » Digital dialog med fastlegen
Offentlig sektor

Digital dialog med fastlegen

– I dag er det cirka 120 legekontorer som tilbyr en digital dialog med fastlegen, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse, som har ansvar for helsenorge.no. Foto: Getty Images

Digitalisering betyr ofte også forenkling. Nå er det laget en digital løsning som gjør kontakten med fastlegen enklere, raskere og bedre.

– I dag er det cirka 120 legekontorer som tilbyr en digital dialog med fastlegen, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i Direktoratet for e-helse, som har ansvar for helsenorge.no.

Den digitale ordningen innebærer de fire tjenestene timebestilling, reseptfornyelse, e-konsultasjon og administrativ kontakt med legekontoret.

Bodil Rabben

Divisjonsdirektør Utvikling, Direktoratet for e-helse

Mye kan gjøres digitalt

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen kan gjøres når det passer deg. I tillegg kan du se dine bestilte timer og avbestille disse. Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

Du kan også få en e-konsultasjon, som er en legetime som gjennomføres via nettet. Da betaler du vanlig egenandel og fakturagebyr. Denne tjenesten gjelder bare for kjente tilstander, og kun når det ikke er påkrevd med fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Du kan også kontakte legekontoret for administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne kontakttjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret, men vær oppmerksom på at du ikke kan få helsehjelp via denne tjenesten.

Trygt, og du sparer tid

– Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd for helseopplysningene dine, for disse tjenestene er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt kan utveksle informasjon om dine sykdommer med legen, sier Rabben.

– Den digitale dialogen gir pasientene mange fordeler. De kan slippe unna telefonkøer og venteværelser. Siden ordningen er åpen 24 timer i døgnet kan pasientene ta kontakt akkurat når det måtte passe, og svaret kommer senest innen fem arbeidsdager. Når man bestiller time kan man dessuten se hvilke av fastlegens timer som er ledige og på den måten plukke seg ut den timen som passer best, fortsetter Rabben.

Effektiviserer legekontorene

Cirka hver tredje måned har Infodoc produktråd. Der møtes produktsjef, utviklere og representanter fra Infobruk (Interesseorganisasjonen til brukerne av Infodoc Plenario). Legene Regin Hjertholm, Finn Skogstad og Paul Juul-Hansen hadde følgende å si om sikker pasientkommunikasjon via helsenorge.no:

– Pasientene sparer tid og krefter når de slipper å oppsøke fastlegen sin for hver minste ting. Færre telefoner til legekontoret frigjør tid hos helsepersonellet. Dette fører igjen til at kvaliteten på behandlingen øker, fordi saksbehandling går raskere og pasientene får mer informasjon enn før. Bortsett fra e-konsultasjoner er alle tjenestene på helsenorge.no gratis og det er hyggelig å kunne tilby dette til pasientene, avslutter legene i produktrådet.

Av Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel