Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Konsernet offentlig sektor?
Offentlig sektor

Konsernet offentlig sektor?

Steffen Sutorius
Steffen Sutorius
Steffen Sutorius er direktør i Difi. Foto: DIFI

For å øke farten på digitaliseringen i offentlig sektor, må vi i større grad tenke som et konsern – med en felles strategi for tverrgående digitaliseringstiltak, og ledere som prioriterer tiltakene som gir mest effekt for stat og kommune.

Skatteoppgjøret, Altinns samtykkeløsning og den nye, felles e-innsynsløsningen for stat og kommune er eksempler på gode offentlige, tverrgående digitaliseringstiltak som gir gevinster. Men for å få skikkelig fart og riktig retning på digitaliseringen, må vi i enda større grad klare å koordinere, prioritere og gjenbruke løsninger. I dag er sektorenes særinteresser og mangelen på helhetstenking i staten og mellom stat og kommune en stor utfordring.

På samme måte som et konsern med håp om å klare seg i markedet, kan ikke offentlig sektor tillate at ulike «divisjoner» utvikler parallelle løsninger eller lar være å dele data andre trenger. Vi må i større grad tenke kost-nytte for hele offentlig sektor.

Tverrgående digitaliseringsstrategi – for første gang

Derfor tok Difi på seg konsern-hatten da vi i samarbeid med SKATE (samarbeidsråd med toppledere fra statlig og kommunal sektor) utviklet en felles digitaliseringsstrategi med konkrete tiltak for å løse tverrgående utfordringer i offentlig sektor. Nå starter arbeidet med å gjøre strategien om til handling.

Hva sier strategien?

Alle konsern har et målbilde – en visjon for hvordan konsernet skal se ut på kort og lang sikt, og en strategi for hvordan de skal komme dit. Målbildet i den nye tverrgående digitaliseringsstrategien for offentlig sektor lyder slik: «Offentlig forvaltning er endringsvillig, deler og gjenbruker informasjon effektivt og har enkel dialog med brukerne».

Strategien inneholder fem prinsipper, fire tverrgående satsingsområder og ti konkrete tiltak.

Av 

Next article