Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Satser på helse og samhandling
Sponset

NetNordic og deres systemintegrasjon bistår den norske helsesektoren for å skape fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Den store utfordringen i helsesektoren har i mange år vært at sektoren har ligget langt bak i henhold til digitalisering og moderniseringen av systemer. Helsetjenesten har vært silobasert, og helsepersonell har vært nødt til å jobbe isolert innenfor sine egne fagområder. Men ettersom behovene for bedret samhandling har økt, har også helsesektoren sett seg nødt til å digitalisere, fornye og forbedre seg.

– Behovene til bedret samhandling i helsesektoren blir bare større og større. Ikke bare gjelder dette en bedre samhandling mellom pasienten og helsetjenesten, men også innad i de ulike nivåene innen helsetjenesten. Selve målet med å digitalisere og modernisere systemene er først og fremst at pasientene opplever en helhetlig helsetjeneste, men det er også viktig at helsektoren blir mer dynamisk og bedre egnet til å kunne tilrettelegge både oppfølging og behandling på en effektiv måte, sier Camilla Lobben, forretningsutvikler for bransjeområde e-helse og velferdsteknologi i NetNordic.

camilla-lobben

Camilla Lobben

Forretningsutvikler for bransjeområde e-helse og velferdsteknologi i NetNordic

Kundetilpassede løsninger

NetNordic er en nordisk systemintegrator som har spesialisert seg på kundetilpassede løsninger basert på kundenes behov. Lobben forklarer at det betyr fleksible løsninger som kan integreres med flere fagsystemer og et tall teknologier som kommuniserer og deler informasjon om pasientens helsetilstand.

– Helsetjenesten kan med våre løsninger realisere store gevinster gjennom mer effektive arbeidsprosesser, sømløse og individuelt tilpassede tjenester for pasienten. Vi tilbyr blant annet teknologi og løsninger til hjemmeboende og helse- og omsorgsinstitusjoner, og vi tilbyr komplette pasientvarslingsanlegg, trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi, elektroniske medisindispensere, medisinsk hjemmeoppfølging, digitalt tilsyn, e-lås og flere ulike sensorer som kan trygge og varsle ved endring i helsetilstanden, forteller Lobben.

Unik teknologi

Teknologien NetNordic tilbyr kommuniserer og sender varsler til helsepersonell ved uønskede hendelser. Dersom en bruker har behov for hjelp, eller når helsetilstanden avviker fra det som er normalt for den enkelte, blir helsepersonell varslet innen kort tid.

– Mye av den teknologien vi tilbyr leveres av våre kvalifiserte samarbeidspartnere og er integrert med NetNordic sin kommunikasjonsplattform. Vi søker å finne de samarbeidspartnerne som til enhver tid kan være med å komplementere våre løsninger. På den måten kan vi alltid tilby løsninger som dekker et faktisk behov. Helsetjenesten får gode muligheter til å benytte seg av ny og relevant teknologi, de er ikke begrenset av systemer som ikke kommuniserer. Alle våre løsninger kommuniserer sikkert med vår plattform og via ulike fagsystemer.

– Det betyr at alarmer, informasjon og rapporter utveksles mellom systemene slik at det oppleves sømløst, og sikrer rett informasjon og hjelp av kyndig helsepersonell. Pasientene opplever trygghet, og helsepersonell får frigjort tid til å betjene flere pasienter med dagens ressurser. Pasientene som har behov for tettere oppfølging får det ved at personalet kan prioritere tid på de litt mer avanserte oppgavene, forklarer Lobben.

Rigget til å skalere

Én av kundene Lobben og NetNordic har samarbeidet med er kommunene i Værnesregionen, som siden 2013 har jobbet med å digitalisere helsetjenestene sine.

– Da vi begynte å digitalisere vår pleie- og omsorgstjeneste la vi fort merke til at vi hadde behov for velferdsteknologi integrert i vår helsetjeneste. Vi laget derfor en behovsmatrise, og beskrev nøyaktig hva vi hadde behov for. Hovedpunktene var; riktig opplysninger på riktig pasient til riktig tid, en leverandør som hadde kompetanse med integrasjon, samt fleksible løsninger. Det kunne NetNordic tilby, og valget falt på dem. Det har vi heller ikke angret på, sier Solrunn Hårstad, rådgiver innen helse og IKT i Værnesregionen.

solrunn-haarstad

Solrunn Hårstad

Rådgiver innen helse og IKT i Værnesregionen

– Vi har nå en og samme plattform som mottar alle helseteknologiske varsler, og har også integrert våre systemer med responssenter-løsningen til NetNordic som gir helsepersonellet korrekt opplysning på riktig pasient. Ved å ta i bruk denne løsningen samt alle andre tjenestene som NetNordic tilbyr står kommunene i Værnesregionen rigget til å kunne skalere bruken av velferdsteknologi, og dermed også muligheten til å digitalisere helsetjenesten i enda større grad enn det vi kunne før, avslutter Hårstad.

Next article