Home » Start eget » Gründerskap og gründerkår
start eget

Gründerskap og gründerkår

I Norge har vi tradisjonelt hatt gode kår for nyskapning og gründerskap, primært fordi vi ikke hadde så mye valg der vi valgte å bo i dette merkelige landet langt mot nord.

Likevel er det kun tre av dagens Stortingspolitikere som har startet sin egen virksomhet, og av Innovasjon Norges vel 650 medarbeidere er det så vidt vi vet under ti som selv har startet egen virksomhet.

Jeg håper du som leser dette går med idéen til et nytt Opera, Tandberg eller Tomra i maven, men vit at til tross for godord er det fortsatt mye som kreves av en gründer:

7 gode råd

Etter selv å ha startet opp 12 selskaper vil jeg hevde at følgende punkter

1. En god gründer må være visjonær og inneha en klar visjon for hvor han eller hun ønsker å ta virksomheten. Evnen til å peke ut målet ingen andre kan se, angi retningen som alle så kan orientere seg i retning av, og deretter blåse i hornet, er sannsynligvis den viktigste egenskapen hos en virksomhetsbygger.

2. En god gründer må også evne å skape entusiasme og engasjement langt utover det normale – ikke minst fordi usikkerheten i en kaotisk startfase øker medarbeidernes behov for trygghet og klare mål.  Hvis en gründer ikke evner å skape engasjement hos de medarbeidere han leder vil han aldri få suksess.

3. En god gründer må være beslutningsdyktig, og hvis det bærer feil av sted må hun raskt kunne korrigere med et nytt veivalg.  Ofte handler det dessuten om å skjære gjennom, selv om ikke alle er enig. Dødsynden er å tillate at beslutninger, når de er fattet, ikke implementeres umiddelbart. I oppstarts – og krisesituasjoner kan dette betegnes som aktiv dødshjelp.

4. En god gründer er modig, og har styrke og integritet til å stå alene, selv om det ofte kan føles ensomt og kontroversielt.  Om hu lykkes er det nettopp dette som gjør en god gründer til løypetråkker og fanebærer, om hun mislykkes er det denne egenskapen som sikrer at gründeren ikke gir opp, men i stedet endrer smøringen en smule og forsøker på nytt.

5. En god gründer fokuserer og er flink til å prioritere. Fordi han vet at døgnet er verdens mest rettferdig fordelte gode bruker han de smart.  Det er kun 24 timer for alle, så mulighetene er legio. 

6. En god gründer bygger uformelle nettverk, og setter av tid til å oppdatere og pleie nettverket.  Det er også slik at i nettverks sammenheng er gründere blant de som yter mer enn det forventede. Skal du starte opp anbefaler jeg å finne noen som har vært på reisen før, de er vandrende skattekister for alle de som vurderer om gründerskap ligger for dem.

7. En god gründer vil til syvende og sist dessuten være flink til å kommunisere med omverden, både når det gjelder planer og status. En god gründer skal med andre ord kunne det meste, og Norge trenger uten tvil flere som skaper sin egen virksomhet, og flere som lykkes.

Konkrete grep

Hvordan kan så våre gründere, som til tross for dårlige odds likevel bryter ny mark og sår nye åkre, hjelpes frem?

Mitt håp er at våre politikere og støtteapparatet trår til med konkrete grep som fritak fra arbeidsgiveravgift de første 5 årene, en langt bedre opsjonsordning og bedre skattemessige vilkår for de gode hjelperne som tør å satse på våre gründere. Vi har valgt å bo i et land med høye fjell og trange daler, hvor vi trives godt, men det er på høy tid at vi innser at noen valg har preg av å være såkorninvesteringer for en tid hvor ikke lenger oljen redder oss, mens andre valg fremstår som korttenkte og paniske.

La meg avslutte med å minne om at alt tyder på at de siste 20 årene kun har vært en oppvarmingsøvelse for det vi skal gjennom av endringer de neste ti!

Uten gode gründere som tør og uten gode hjelpere som hjelper til klarer vi oss ikke!

Lykke til, enten du satser for deg selv eller skal endre verden, – en ting er sikkert. Det å starte eget er den beste personlighetsutviklingsreisen du noensinne vil legge ut på!

Av: Truls Berg, Leder Open Innovation Lab of Norway og managing partner Digital Insight

Neste artikkel