Home » Start eget » Internasjonal vekst krever riktig kompetanse og mye kapital
Start eget

Internasjonal vekst krever riktig kompetanse og mye kapital

Rikke Eckhoff Høvding, Administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Foto: Sigmund Sagberg Andersen

De siste årene har vi sett økt aktivitet i investeringer i tidligfase i Norge. Gode ideer blir selskaper, og flinke gründere får finansiering. Hvordan sikrer vi at flere av oppstartsselskapene når neste fase, med rask vekst i Norge og internasjonale markeder?

I fjor gjennomførte Menon Economics en undersøkelse på oppdrag fra Abelia og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) som dokumenterer utfordringene norske selskaper møter i vekstfasen. Den viser at tilgang på kvalifisert arbeidskraft vurderes som den klart største begrensningen for norske vekstbedrifters videre ekspansjon.

Vanskelig med rekruttering

Nesten alle, 95 prosent, har forsøkt å rekruttere de siste seks månedene, men to av tre bedrifter opplever det som «vanskelig» eller «svært vanskelig» å rekruttere kompetent arbeidskraft. En tredjedel av bedriftene trakk frem manglende muligheter til å tilby attraktive opsjonsprogrammer som et hinder for å tiltrekke seg spisskompetansen de trenger.

Sånn kan vi ikke ha det. Derfor haster det med å få på plass en utvidet ordning for rettferdig opsjonsbeskatning, så gründere og ansatte som tar sjansen på å etablere og bidra inn i vekstbedrifter får ta del i en oppside gjennom en mer.

Langsiktig kapital

For økt vekst internasjonalt, rangerer bedriftene kostnader til internasjonalisering og tilgang på langsiktig finansiering for å dekke disse kostnadene som de to viktigste barrierene. Dette kan også være tegn på at det er for lite tilgang på kompetent kapital i Norge, investorer som har vært med på kommersialisering og internasjonal vekst før.

De hindringene som vekstbedriftene trekker frem som de største, som langsiktig kapital, kostnader ved internasjonal vekst og rekruttering, er nettopp de områdene der venturefond kan bidra. Våre analyser dokumenterer også effekten av venturekapitalinvesteringer på selskapene. To år etter at venturefondet har investert, øker veksttakten i både verdiskaping og omsetning. Derfor jobber NVCA for at vi skal få flere profesjonelle eiermiljøer med finansielle muskler til å støtte norske vekstselskaper.

Av: Rikke Eckhoff Høvding, Administrerende direktør i Norsk Venturekapitalforening (NVCA)

Neste artikkel