Matthieu Aemisegger

VP Business Development – Mivai Partners, Go Mobile AS

"De etablerte virksomhetene i Norge bør ikke frykte nye modeller og teknologier, men i stedet bruke dem til å fornye seg og oppgradere sitt tilbud."

Tor Lahlum

Partner, A-2 Norge AS

"Fragmenterte budsjetter og høy kompleksitet gjør det krevende å få til effektivt samarbeid."