Home » Folkehelsen » Fedme – en kronisk tilbakevendene sykdom som påvirker folkehelsen.
Folkehelsen

Fedme – en kronisk tilbakevendene sykdom som påvirker folkehelsen.

Foto: Getty Images

I dag har 1 av 5 barn og 7 av 10 voksne i Norge overvekt eller fedme. Blant den voksne befolkningen har omkring 25 prosent nå utviklet fedme eller sykelig overvekt.

I 2020 viste den nasjonale folkehelseundersøkelsen at 7 av 10 nordmenn ønsket å gå ned i vekt. Dette har imidlertid vist seg vanskelig for de fleste, og enda mer utfordrende er det å opprettholde et varig vekttap. Behandling av overvekt og fedme er viktig, men vi trenger i tillegg effektive forebyggende tiltak for å hindre ytterligere vektøkning i befolkningen. I dette arbeidet er det noen viktige momenter å trekke frem.

Jørn V. Sagen

President, Norsk forening for fedmeforskning (Nfff)

Kronisk tilbakevendende sykdom

Fedme må bli anerkjent som en kronisk tilbakevendende sykdom som krever livslang oppfølgning og behandling. Både fedme og fedmerelaterte sykdommer, for eksempel type 2 diabetes, hjerte-karsykdom og kreft, er assosiert med en betydelig sykdomsbyrde med tapte helse- og leveår.

Det er like viktig å forstå at fedme er en svært heterogen sykdom som betyr at behandling og oppfølgning må i større grad individualiseres og rettes mot den enkeltes behov. Videre er det viktig at behandlingen som gis er kunnskapsbasert, og vi må derfor i større grad vite om effektene av de ulike behandlingstilbudene.

Redusere stigmatisering

Anerkjennelse av fedme som sykdom bidrar til å redusere stigmatisering av personer med sykelig overvekt. Stigmatisering er et stort helseproblem for mange mennesker med fedme. Det kan resultere i redusert effekt av behandling, og kan bidra til dårligere livskvalitet hos den enkelte som lever med fedme.

Strukturelt stigma kan resultere i redusert behandlingstilbud i helsetjenesten, og forskning har vist at stigmatisering i aller høyeste grad også forekommer blant helsearbeidere.

Forebyggende arbeid

I et folkehelseperspektiv må vi ha et større trykk på det forebyggende arbeidet rettet mot utvikling av overvekt og fedme, samt hindre videre vektutvikling hos de som allerede har overvekt. Dette arbeidet inkluderer strukturelle tiltak der blant annet sunn skatteveksling med øket sukkeravgift (gradert) med samtidig reduserte priser på frukt, grønnsaker og bær, i tillegg til økt alkolholavgift, kan nevnes.

Det er også viktig med forbud mot reklame, spesielt rettet mot barn og unge, som har til hensikt å øke kjøp og inntak av energitette produkter. Tilgjengeligheten av gå- og sykkelveier kan føre til mer aktivitet hos både barn og voksne.

Mange av de utfordringer vi står overfor i samfunnet krever mer kunnskap og god kunnskapsformidling. Det bidrar til bedre behandling og forebyggende arbeid, og mer forståelse og innsikt i de problemene hvert enkelt individ står i. Det bidrar til bedre folkehelse.

Norsk forening for fedmeforskning (Nfff) ved president Jørn V. Sagen

Neste artikkel