Skip to main content
Home » Folkehelsen » Hjernehelsa er viktig for folkehelsa
Folkehelsen

Hjernehelsa er viktig for folkehelsa

Risikofaktorer for demens som vi kan gjøre noe med. Foto: Bjarte Bye Løfaldli, FOUI- leder, helseinnovasjonssenteret

Demens er et raskt økende folkehelseproblem. Forskning gir oss 12 risikofaktorer vi selv og sammen kan påvirke, for å forebygge og redusere risikoen for å utvikle demens.

Demens er en fellesbetegnelse for flere typer hjernesykdom, som fører til kognitiv svikt og forkortet levetid grunnet skadelige endringer i hjernen. I Norge lever over 100 000 mennesker med demens i dag, og frem mot 2050 forventes tallet å doble seg. Årsakene bak demens er sammensatte. Nyere forskning viser likevel at vi kan forebygge eller utsette utviklingen av demens.

Ta grep om risikofaktorer

Internasjonale eksperter i Lancet-kommisjonen publiserte i 2020 en rapport som oppsummerte forskning på demens. I rapporten presenteres 12 potensielt påvirkelige risikofaktorer for å utvikle demens. Ved å kjenne til og ta grep for å motvirke disse faktorene, anslås det at den samlede risikoen kan reduseres med opptil 40 prosent.

Tidlig i livet:

 • Lav utdanning

I voksen alder:

 • Hørselstap.
 • Traumatisk hodeskade.
 • Høyt blodtrykk.
 • Høyt inntak av alkohol.
 • Fedme.

Senere i livet:

 • Røyking.
 • Depresjon.
 • Sosial isolasjon.
 • Fysisk inaktivitet.
 • Diabetes.
 • Luftforurensing.

Det er aldri for sent eller for tidlig

Vi kan påvirke hjernehelsen vår mye gjennom hele livet. Det er aldri for tidlig eller for sent å begynne. Du kan faktisk forebygge demens litt hver dag!

Vi på Helseinnovasjonssenteret er opptatte av at vi i felleskap; samfunnet og hver enkelt av oss, gjør det vi kan for helsa vår. Ved å legge til rette for at vi kan mestre hverdagen og opprettholde god livskvalitet, kan vi også bidra positivt til vår felles helsetjeneste. Folkehelse handler til syvende og sist om deg og meg, og våre gode liv!

Helseinnovasjonssenteret er et helseinnovasjonsmiljø, med fokus på forskning og samhandling.

Les mer på helseinnovasjonssenteret.no.

Kilder: Folkehelseinstituttet, HIS, Lancet kommisjonens rapport

Next article