Skip to main content
Home » Folkehelsen » Riktig diagnose kan redde liv
Sponset

Tidlig og riktig diagnose kan være alfa og omega for pasientens mulighet til å fortsette å leve et friskt liv. Tidlig diagnose gir tidlig behandling, større sjanse for riktig behandling og ikke minst, persontilpasset behandling.

– Persontilpasset behandling er noe vi ser mer og mer av. Våre produkter og tjenester bidrar til å kunne diagnostisere folk tidlig, med riktig diagnose, god behandling, riktig teknologi og persontilpasset behandling. Det er en stor motivasjon for oss som jobber her, sier Sara Lagerfelt, fabrikksjef Oslo Site, GE Healthcare.

Sara Lagerfelt

Fabrikksjef Oslo Site, GE Healthcare

GE Healthcare er blant verdens ledende produsenter av kontrastmidler innenfor røntgen, MR og ultralyd, samt radiofarmasøytiske midler som SPECT og PET. Kontrastmidlene gjør at man lettere kan se organer, blodårer og vev innenfor mange forskjellige sykdomsområder.

– Med tanke på hvor presist og tidlig vi kan diagnostisere med den typen kontrastvæske, kan det utgjøre stor forskjell for pasienten, sier Lagerfelt.

Bedre behandling med mindre bivirkninger

– For pasienten er det veldig viktig å få tidlig, riktig og effektiv behandling med minst mulig bivirkninger, så man kommer seg tilbake til livet og eventuelt i jobb igjen. Målet vårt er å gi en sikrere, kostnadseffektiv behandling av pasienten, og gjøre det lettere å ta de riktige avgjørelsene for den enkelte pasienten, sier Evy Stavik. Hun er leder innen forsking og utvikling hos GE Healthcare.

Evy Stavik

Leder innen forsking og utvikling hos GE Healthcare

Stavik forklarer hvordan kontrastvæske kan brukes for eksempel i diagnostisering av kreft.

–  Bruk av kontrastvæske gir bedre bilder så man får avgrenset og karakterisert svulsten. Da ser man lettere strukturen og hvor stor svulsten er.

GE Healthcare er blant verdens ledende produsenter av kontrastmidler innenfor røntgen, MR og ultralyd, samt radiofarmasøytiske midler som SPECT og PET. Foto: GE Healthcare

Oppdager spredning tidlig

Stavik forteller at som eksempel finnes en mye brukt undersøkelse innenfor PET, som man bruker for å oppdage spredning av kreftsvulster.

– Det kan være snakk om såpass små spredninger at det er vanskelig å finne ved et strukturbilde. Da kan man foreta undersøkelser med radioaktiv glukose. Kreftsvulster bruker gjerne mye energi, så det vil være mulig å se en opphopning av denne substansen i kreftvev, sier hun.

En annen teknologi Stavik og hennes kolleger jobber med i tidlig utvikling, er et radioaktivt molekyl som kan binde seg til T-celler. T-celler er en type hvite blodceller som er immunforsvarets drepeceller.

– Målet er å se om kreftsvulsten er infiltrert av T-celler. Håpet vårt er å se om immunterapi virker på den gitte pasienten. Det kommer mer og mer av denne typen molekylære bildediagnostikksubstanser som kan karakterisere svulsten ytterligere fremover og hjelpe til å følge opp behandlingen, sier hun.

GE Healthcare verdens største produsent av legemidler for røntgenkontrast, men har også utstrakt aktivitet innenfor forskning og utvikling. Foto: GE Healthcare

Tidlig diagnose av nevrologiske sykdommer

Lagerfelt understreker at det også er stor utviklingsaktivitet innen nevrologi. Firmaet samarbeider for eksempel med firmaer som utvikler legemidler som skal bremse utviklingen av Alzheimer. Gode diagnostiske verktøy kan hjelpe med å velge ut pasienter som kan ha nytte av spesifikke kliniske studier, samt til å måle effekt av behandling.

– Mange typer nevrologiske sykdommer er også vanskelige å diagnostisere. Det er noe vi jobber med å løse, sier hun.

Lagerfelt og hennes kolleger ser også at det finnes muligheter til å bruke kontrast til terapi, ikke bare til diagnostikk.

– Det er et nytt område, og gjelder først og fremst ved kreft, sier hun.  Hun er stolt av at anlegget i Oslo er ledende innen utvikling av nye produkter.

– Kompetansen på anlegget vårt er svært høy, og vi har evnen til å produsere komplekse legemidler.

GE Healthcare er Norges største farmasøytiske bedrift med i overkant av 1 000 ansatte. Foto: GE Healthcare

Ny struktur kommer pasientene til gode

Fra 1.januar, blir GE-selskapet delt opp, og GE HealthCare blir navnet på det nye selskapet. Det tror Lagerfelt blir en positiv endring, både for konsernet, de ansatte og for pasientene.

– For det første blir det enklere å forklare hva vi gjør, når vi bare jobber innen helsesektoren med apparater og legemidler. Men det viktigste er at vi kan styre egen virksomhet i større grad. Nå vet vi at det går bra med oss, og vi kan investere enda mer i ny teknologi og nye produkter som kommer pasientene til gode, sier hun.

Utvider fabrikken i Lindesnes

GE Healthcare har nettopp offentliggjort en investering på 800 millioner kroner for å utvide produksjonskapasiteten ved deres produksjonsanlegg i Lindesnes. Målet er å produsere 30 millioner flere pasientdoser med kontrastmiddel årlig innen 2025. Det er stor etterspørsel etter produktene, og leveringssikkerhet i årene fremover er viktig.

– Denne tunge satsingen på Lindesnes, er superspennende og en stor tillitserklæring til alle som over flere år har videreført og utviklet anleggets posisjon som trygt og leveransedyktig. Investeringen på rundt 800 millioner kroner har store positive lokale ringvirkninger og kan skape rundt 100 nye arbeidsplasser, sier fabrikksjef Jon Gabriel Noddeland ved Lindesnes-anlegget.

Jon Gabriel Noddeland

Fabrikksjef ved Lindesnes-anlegget

Dette er GE Healthcare

GE Healthcare utvikler, produserer og selger et stort spekter av produkter og tjenester rettet mot helsesektoren. Blant annet MR-, CT-, PET-, SPECT- og ultralydmaskiner, kontrastmidler og nukleærmedisinske substanser, samt IT-løsninger for kommunikasjon av bilder, diagnose og pasientoppfølging og pasientovervåkingssystemer.

Er Norges største farmasøytiske bedrift med i overkant av 1 000 ansatte, jevnt fordelt mellom anleggene ved Lindesnes og i Oslo.

Verdens største produsent av legemidler for røntgenkontrast, men har også utstrakt aktivitet innenfor forskning og utvikling.

Den norske virksomheten har en årlig omsetning på rundt 10 milliarder kroner, og bidrar til 2 prosent av fastlandseksporten.

I dag betjener GE rundt 100 millioner pasienter med sine produkter hvert år, men de ønsker å øke dette til 150 millioner, og til og med doble det de neste årene.

Hvert sekund er det 3 pasienter som får kontrastvæske levert fra GE Healthcare.

Les mer på gehealthcare.no

Av Marte Frimand

Next article