Skip to main content
Home » Folkehelsen » Smart og effektiv oppfølging av overvekt og fedme
Sponset

Overvekt og fedme er utfordringer som har sine tradisjonelle behandlingsformer. Appen Lifeness følger opp hver enkelt, og gir kontroll over egen helse.

– Det er mange årsaker til at fedme er blitt så utbredt. Hvordan vi spiser og beveger oss, betyr mye, men det er en litt enkel forklaring, for genetikk spiller definitivt en rolle. Og så har vi hormonelle og psykososiale faktorer. Dessuten er de som har gått mye opp i vekt utsatt for relaterte sykdommer, sier kostholds- og livsstils-ekspert Jeanette Roede, som arbeider med Lifeness, en app som gjør livet mye lettere for disse gruppene.

Det har gjennom årene versert mange kurer og dietter, men hun mener det som gjør at man beholder vektreduksjonen, er hjelp og oppfølging over tid. 

Ros og små dytt

– Det er derfor vi har utviklet Lifeness. Når folk kommer til helsevesenet med vektproblematikk, har de ofte et sammensatt bilde, og har prøvd mye. Den regelmessige oppfølgingen det krever, har ikke helsevesenet kapasitet til. Appen er derfor et hjelpemiddel helsepersonell kan gi pasientene, som kan assistere helsepersonell i å følge opp, gi ros og små dytt på veien, og sørge for at tiltak treffes når de trengs, forklarer hun.

– Nå fins det jo mange selvhjelps-apper der ute, så vi har laget en veldig brukervennlig og motiverende app, som pasientene orker å bruke over tid! Med helsepersonell i den andre enden, får du visshet for at det faktisk er noen som «ser og hører» deg, samtidig som du får inspirerende påfyll. Alt støttet av toveis meldinger og videokonsultasjon med helseteamet.

– Appen er egentlig et Kinderegg, der du får større eierskap til egen prosess, i møte med helsepersonell, som en som ikke bare blir behandlet, men deltar autonomt i behandlingen. Vi oppfordrer helsepersonell til å gi appen til pasientene, så de kan delta mer aktivt i behandlingen, mellom konsultasjoner og møter, med alle hensyn til GDPR og helsedata ivaretatt.

Jeanette Rode, Maria Arlén Larsen og Solvor Øverlien Magi i Lifeness. Foto: Karianne Rasmussen

Trygg Helseapp

Lifeness har fått kvalitetsstempel som Trygg Helseapp av Helsedirektoratet, med toppscore på alle punkter, inkludert brukervennlighet, effekt og sikkerhet på høyeste nivå. Å ha denne godkjennelsen mener Jeanette er viktig. Samtidig minner appen om timeavtaler, gir informasjon om diagnosen og viktige hensyn pasienten må ta.

– Appen tjener også som bibliotek, med utfyllbare skjemaer, og er dermed også et godt administrativt verktøy for helsepersonell, skyter en av grunnleggerne, og medisinsk sjef, Maria Arlén Larsen inn, og fortsetter:

– Et av appens store fortrinn er likevel sikkerheten og enkelheten. Trygg Helseapp-godkjenningen viser også at Lifeness faktisk har effekt, noe som ikke nødvendigvis er tilfellet for andre apper. Det, og at den er så enkel å bruke, er en stor fordel. Nylig fikk vi gjennomført en pilotstudie ved UiT – Norges Arktiske Universitet, som viser at behandling virker fem ganger bedre med Lifeness enn uten, noe vi nå søker å verifisere med en enda større studie.

– Av brukerne våre opplever hele 80 prosent økt motivasjon, som er bra, for det er jo nettopp det som skal til, for selv om det fins mange gode måter å gå ned i vekt på, kommer du ingen vei om du mangler motivasjonen. Tilbakemeldingene er ellers overveiende positive. En bruker følte seg «på lag med behandlingen», ikke som en outsider, mens en annen betegner appen som en redningsvest. Ifølge helsepersonell sparer Lifeness dem for mye tid, er enkel å bruke, og gir anledning til å følge opp pasientene hjemme, tilføyer Jeanette.

– Og det er jo nettopp det vi ønsker å oppnå med appen, så når brukerne forteller at Lifeness hjelper dem å bli værende i prosessen, og til å bli sett og hørt, føler vi det målet er nådd, avslutter Maria.

Lettere med Lifeness

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. 

Av Jarle Petterson

Next article