Skip to main content
Home » Forsterk Norges eldreomsorg » Seniorer får en mer aktiv og sosial hverdag med en Hverdagsvenn
Sponset

Helseministeren sier at vi alle må gjøre mer for å planlegge for egen alderdom i årene som kommer. Men for mange seniorer er det krevende å holde seg aktiv og sosial uten hjelp. «Hverdagsvenn» bistår med nettopp dette.

Hverdagsvenner skaper glede og trygghet for Astrid (94).

— Hverdagsvenner fra VilMer har bidratt til å gjøre min mors hverdag bedre ved å tilføre mer sosial kontakt og flere meningsfulle og spennende aktiviteter, forteller Eva.

Hun er datteren til Astrid, en eldre kvinne fra Oslo. Astrid får besøk av hjemmetjenesten, men opplever at de har dårlig tid og at besøkene gir lite rom for en god samtale. Selv har datteren en travel jobb og familien bor langt unna mor.

— Besøkene fra VilMer Hverdagsvenn har avlastet oss i familien ved at tjenesten blir utført av godt kvalifiserte besøkspersoner som vi kan stole på og som vi har tillit til, sier Eva.

— Vi ser at dette gjør henne både oppstemt og glad, og rolig og fornøyd. Vi skulle gjerne hatt enda flere slike timer.

— Jeg tror det er like givende for meg som kommer på besøk, som for hun som får besøk, forteller Karoline Johnsen (23). Hun er en av «Hverdagsvennene» til VilMer, og er en av mange unge som vil bidra med noe positivt i samfunnet og hjelpe til med å redusere ensomhet blant eldre. Foto: VilMer

100 000 seniorer ønsker mer aktivitet – og en halv million ønsker å bidra!

Utfordringene står som kjent i kø for fremtidens helsetjenester. Regjeringens rapport «Tid for handling» viser at mangelen på helsepersonell blir uholdbar om vi ikke tenker nytt. Ensomhet, sosial isolasjon og fysisk inaktivitet er blant de største utfordringene hos dagens eldre. Firmaet VilMer og Pensjonistforbundet gjennomførte en undersøkelse som viste at over 100 000 pensjonister har et uttalt behov for mer sosial og fysisk aktivitet i hverdagen, og at en halv million pensjonister ønsker å hjelpe.

Meningsfulle besøk til en
senior du er glad i

«Hverdagsvenn» – en ny løsning som skaper en aktiv og sosial alderdom

VilMer har utviklet tjenesten «Hverdagsvenn», som møter nettopp disse behovene. Seniorer kobles med hyggelige personer i lokalområdet, som har litt ekstra tid til å gjøre noe hyggelig for andre. Kunden, eller familien rundt, betaler kun 250 kr/timen – som er et lavere beløp enn mange kommunale helsetilbud.

Hverdagsvenner kan løse de fleste av hverdagens behov: Gode samtaler og hyggelig samvær; aktivitet og gåturer;  cafébesøk; følge til lege og frisør, eller andre ærender som innkjøp av dagligvarer. Dette er en modell for fremtiden: Hverdagsvenner reduserer ensomhet og øker aktivitet, og de avlaster pårørende som ikke alltid har tid. Hverdagsvenner hjelper også med å lette belastningen for helsepersonellet.

VilMer har i fem år jobbet for å skape flere gode øyeblikk for eldre. I 2022 fylte de sykehjem, omsorgsboliger og helsehus med over 100 000 «gode øyeblikk» i de 100 kommunene de har som kunder.

— Med «Hverdagsvenn» tar vi med denne erfaringen hjem til de mange eldre som bor hjemme, sier Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer.

Les mer om hvordan du kan finne (eller bli) en Hverdagsvenn på hverdagsvenn.no, eller ring 73 02 22 20

Next article