Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Digitalisering er nøkkelen
Fremtidens sykehus

Digitalisering er nøkkelen

eknologi kan bidra til at vi fremover kan organisere helsehjelp utenfor institusjoner. Foto: Getty Images

For å imøtekomme utfordringene i helsesektoren i årene som kommer, vil digitalisering innen e-helse være et utslagsgivende virkemiddel.

— Digitalisering vil være et viktig virkemiddel for å klare å møte en del av utfordringene vi vet vi står overfor – ikke minst i helsesektoren i årene som kommer. Vi må ta i bruk teknologi på en smart måte, og organisere helsehjelp på nye måter som sikrer at vi imøtekommer behovene i befolkningen i takt med at de endres, sier Karl Vestli, divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse.

avatar

Karl Vestli

Divisjonsdirektør i Direktoratet for e-helse

— Målet er at hver og en innbygger kan leve gode liv, også med sykdom. For mange, er det å kunne bo og klare seg hjemme en viktig ingrediens i dette. Teknologi kan bidra til at vi fremover kan organisere helsehjelp utenfor institusjoner, legger han til.

Kjernejournal

E-resept er godt kjent for de fleste, og har vært i drift i mange år. Kjernejournal er den første digitale løsningen for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet, og vil eksempelvis effektivisere prosesser i akuttsituasjoner.

— I pasientens kjernejournal kan helsepersonell se de samme opplysningene uavhengig av om de jobber som fastlege, på sykehuset eller på legevakten. Dette vil gjøre prosessen langt mer effektivt enn tidligere, nettopp fordi pasientens informasjon ligger digitalt til rette for helsepersonellet, sier Vestli.

— Elektronisk meldingsutveksling mellom fastlege og sykehus er også et godt eksempel. Vi har nå digitalisert flere millioner meldinger, som tidligere ble sendt via post eller fax, fortsetter divisjonsdirektøren.

Viktig med samhandling

Men selv om Norge som nasjon går i bresjen i henhold til teknologiske løsninger, er det ennå rom for potensial, spesielt i henhold til samhandling på tvers av institusjoner.

— Innenfor e-helse holder det ikke kun å tenke hvilke løsninger vi kan bekle oss med, men at det også i all vesentlighet handler om hvordan helsepersonell kan samhandle bedre gjennom et pasientforløp. Her mener vi at det finnes et stort potensial. De nasjonene som klarer å samhandle best mulig, er de som også vil være mest fremgangsrike innen e-helse. Om det er en god samhandling, vil dette gi pasienten en sømløs opplevelse i pasientforløpet. Å klare å lage løsninger, ny teknologi og en infrastruktur som gjør at fastlegen, sykehuset og helseinstitusjoner klarer å samhandle rundt pasientdata blir tungtveiende.

— Når innovasjonen er god, og de tekniske fremskrittene er riktig, vil du som pasient oppleve en mer effektiv og enkel helsetjeneste. Fastlegen din og sykehuset kan med disse digitale løsningene snakke sammen, noe som i sum betyr at pasienter slipper å fortelle de samme opplysningene flere ganger. Du kan også selv enkelt logge deg på sikre tjenester som helsenorge.no og bli oppdatert på din egen helse, avslutter Vestli.

Av: Andreas Aguilera Myrvold, [email protected]

Next article