Home » Fremtidens sykehus » Fremtiden handler om å bry seg
Fremtidens sykehus

Fremtiden handler om å bry seg

Fastleger som bryr seg, åpenhet og desentralisering er stikkord som skal sørge for at helsesektoren i fremtiden har en bærekraftig helsetjeneste med pasienten i fokus.

Klokken er 20.30 og Helen Brandstorp, divisjonsdirektør analyse og samfunn i Helsedirektoratet, er på langt nær ferdig med arbeidsdagen. Det siste året har hun og kollegaene visket ut skillet mellom arbeidsdag og privatliv. Vi skal snakke om fremtidens utfordringer i helsesektoren og det er ikke tvil om at engasjementet er høyt.

– Bærekraft innen byplanlegging handler om fortetting, men ikke innenfor helse. Der snakker vi nå heller om desentralisering og bedre fordeling av ressurser til primærhelsetjenesten, nær der folk lever, sier Brandstorp. For å få folk til å ville jobbe utenfor de høyspesialiserte sykehusene, må vi styrke fagmiljøene og utdanningsmulighetene, både i lokalsykehus og kommunene.

Helen Brandstorp

Divisjonsdirektør analyse og samfunn i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, og arbeider for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Brandstorp har bakgrunn som både kommunelege, fastlege og forsker, og kaller seg selv en generalist som heier på den norske åpenheten.

– Gjennom pandemien har vi sett noe nytt i det norske folk. Vi har levd oss inn i hverandres utfordringer, lyttet til hverandre, og absolutt alle har gjort det de har kunnet. Departementet, FHI, politikerne og vi har hele veien hatt fokus på å lytte, være åpne og tilgjengelige, og vi har fått tillit, forteller Brandstorp.

Forebygging er viktig

Det er tydelig at fastlegehjertet til Brandstorp fortsatt banker hardt når vi snakker om eldre, prioritering og forebygging.

– En god primærtjeneste er viktig! Vi trenger de kompetente generalistene der. Helt sentrale i nettverket er fastlegene som følger pasientene, kan se endringer tidlig og helhetlig. Desentraliseringen handler også om at en sunn livsstil tilpasses stedet man lever. Ikke minst handler forebygging om oppvekstsvilkår.

– Det er utfordrende å se hvordan forskjeller mellom folk kan skape uhelse. Gap skaper tapere, som igjen kan gå utover barns oppvekstsvilkår. Krenkende barn kan bli syke voksne, sier hun.

Persontilpasset legemiddelbruk

Nordlandsykehuset har gjennom gentester avdekket hvordan pasienter omdanner og er mottagelige for ulike medikamenter. Hele 70 prosent av pasientene kunne endre medisin eller dose via en CYP-test. Brandstorp mener at slike nye tester gir mer treffsikker behandling.

– Vi håper at både utredning og behandlinger blir mer presise fremover. Når nye metoder breddes, synker utgiftene. Upresis «for sikkerhets skyld-medisin» unngås. Med stadig større utgifter, må vi prioritere og fordele bedre. Også utfra stedet  behovene skapes. Her er vi tilbake til primærhelsetjenesten – i godt samspill med spesialisthelsetjenesten.

Varme hender, varmt hjerte, men kaldt hode

I disse dager kan du laste ned ditt Koronasertifikat som viser om du er vaksinert, har gjennomgått sykdom eller har ny negativ test.

– Digitalisering gir effektivitet og kvalitet, men ikke alle er digitale. Dessuten er trygghet for at du er forstått og vil bli fulgt opp, avgjørende. Det viktigste overalt i helsetjenesten er at mennesker ser hverandres behov og bryr seg, avslutter Brandstorp.

Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel