Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Har levert tekstiler til helsesektoren i mer enn 153 år 
Sponset

Sverre W Monsen leverer et mangfold av tekstiler til alle deler av helsesektoren, og med dagens globale utfordringer har de fokus på at deres tekstilproduksjon skal være minst mulig skadelig for mennesker og miljø. Riktig materialvalg og design er nøkkelen for å redusere vårt avtrykk, og blikket rettes nå mot mer sirkularitet og sporbarhet. 

– En sirkulær tankegang er nå viktigere enn noensinne, sier Camilla Valen, Sustainability Manager i Sverre W Monsen.   Vi forbruker mer enn jorden tåler, og fremover må vi omstille oss til å produsere varer med mest mulig effektivitet, og minst mulig naturressurser. Det er dette vi tar med oss i vår egen produktutvikling.  

Camilla Valen

Sustainability Manager i Sverre W Monsen

Mer miljøvennlig cellulose  

– Bomull er svært ressurskrevende å produsere, med både høyt vannforbruk, og benyttelse av miljøskadelige kjemikalier på plantasjene. 

Altså er det viktig å finne et alternativ. SWM vil redusere forbruk av bomull og har derfor begynt å fase inn Tencel i sine tekstiler.

– Tencel  utvinnes av cellulose fra bærekraftig skogsdrift. Vannforbruket reduseres med opptil 95% sammenlignet med bomull.  

Valen forklarer videre at resirkulering av tekstiler vil bli mye viktigere fremover. Det skjer mye på dette området. Skandinavia er nå i startgropen for at resirkulering av tekstiler kan gjøres i industriell skala. SWM jobber tett med innovasjonsklynger i Skandinavia som er i ferd med å gjøre dette til en realitet.  

Chip og sporbarhet  

Sporbarhet er også et fokusområde for tekstilleverandøren og deres kunder. I 20 år har vi hatt samarbeid med Datamars i Sveits, som er ledende i utvikling av chip til tekstiler.  

Dagens chip, som sys inn i tekstilene, kan brukes til alt fra lagerkontroll, sortering og til hvor plaggene er. Et stort problem hos våre kunder er svinn, og ved bruk av chip vil svinn kunne reduseres betraktelig. Chipper vil også gjøre det lettere å ha en effektiv logistikk for kundene, og gi gode statistikker Et sykehus for eksempel, vil da treffe bedre på sine bestillinger og kan redusere sine innkjøp.  

Det vil også gi oss viktige data på holdbarhet, som vi kan bruke for å utvikle enda bedre tekstiler.  

I sum vil bruk av denne teknologien gi mulighet til store besparelser både for miljø og kunder. Fremover ønsker Valen å knytte bedriften til enda flere forskningsmiljøer. – Det handler om samarbeid for en stadig forbedring. 

Sverre W. Monsen AS lagerfører et rikt utvalg av arbeidstøy, pasientbekledning og andre tekstiler til helsesektoren. Se mer her!

Av Morten Risberg

Next article