Home » Fremtidens sykehus » Helseindustri – Made with SINTEF
Sponset

Forskningsinstitusjonen SINTEF går i bresjen for å bidra til å etablere en norsk helseindustri. SINTEF er aktiv i moderniseringen av offentlig sektor, og har gjennom dette utviklet to revolusjonerende tjenester innen velferdsteknologi i samarbeid med NiSonic og Tellu.

Tellu er et selskap som de siste ti årene har utviklet en skybasert plattform, TelluCloud, for å administrere og kontrollere tingenes internett, og for å lagre og analysere data fra disse tingene.

– Med TelluCloud kan Tellus partnere få tilgang til en plattform som sikkert håndterer tingenes internett og levere sluttbrukertjenester på denne, sier seniorforsker i SINTEF Digital, Brice Morin. Brice har jobbet tett med Tellu de siste fem årene i en rekke FoU prosjekter.

– Blant annet gjelder det tjenester innen e-helse som på en enkel, sikker og effektivt måtte kan koble brukere hjemme med den kommunale helsetjenesten, legger han til.

Hvor mottakelig er den norske helsesektoren for teknologiske nyvinninger?

– Helsesektoren og kommunene er stort sett mottakelig for nyvinninger, som trygghetsalarm og digitale tilsynstjenester. Dette er noe Tellu sammen med sine partnere leverer, sier Morin og forklarer at kommunene er opptatt av både digitalisering og effektivisering. Kommunene deltar også ofte i beta-tester for nye og mer avansert tjenester.

Brice Morin

Seniorforsker i SINTEF Digital

Blant Europas beste

Norge er blant de fremste i Europa på digitalisering, forteller Morin.

– Ett eksempel er elektroniske resepter som nå er helt vanlig i Norge. Mange andre europeiske land har fortsatt papirbaserte resepter som ofte må tas ut ved det apoteket pasienten er registrert, sier han.

— I dag satser de fleste land på digitalisering, og bygger opp sterke forsknings- og utviklingsmiljøer for dette. Norge må fortsette å satse for å henge med både innen utviklingen av helsesektoren selv, men også sørge for at vi har en bærekraftig industri som kan levere konkurransedyktige produkter og tjenester til denne sektoren.

Hva er målet til Tellu framover?

– Tellu vil fortsette å satse og utvikle sin fleksible TelluCloud-løsning og tjenester knyttet til den, sier Morin.

Som en del av satsingen inngikk Tellu og SINTEF i 2017 en avtale: Tellu overtar eierrettighetene til «ThingML» – et rammeverk for effektiv programvareutvikling for Tingenes Internett, som er utviklet av Brice Morin, Franck Fleurey og Arnor Solberg. Brice er fortsatt forsker i SINTEF, mens Franck og Arnor har fulgt med teknologien og er nå ansatt i Tellu. Fortsatt jobber de tett sammen i FoU prosjekter med å forbedre og videreutvikle ThingML

Ufarlig måling

Et annet utspringsselskap fra SINTEF er NiSonic, som utvikler et instrument for måling av trykk i hjernen, såkalt intrakranielt trykk (ICP). Økt intrakranielt trykk kan være en følge av en traumatisk hjerneskade etter fall, trafikkulykker, sportsskader, eller sykdom som hydrocephalus, hjerneblødning eller betennelse.

— Økt trykk vil kunne redusere blodgjennomstrømming i hjernen, noe som kan medføre hjerneskade om dette ikke oppdages tidlig nok til å få satt i gang nødvendige tiltak, sier seniorforsker i SINTEF, Reidar Brekken.

Per i dag kan intrakranielt trykk måles ved at man gjennom en åpning i kraniet fører inn en trykksonde.

– Instrumentet som NiSonic utvikler er basert på ultralydundersøkelse med proben plassert på pasientens øyelokk. Det er en ufarlig måling med et kjapt resultat, og som kan gjøres tilgjengelig nært der pasienten befinner seg, sier Brekken.  

NiSonic er basert på teknologi utviklet av SINTEF i samarbeid med klinisk miljø ved University of Cape Town.

Innovasjon viktig for ICP måling

Målet til NiSonic er å lansere første produktserie og følge opp med videre klinisk testing og utvikling. På lengre sikt ønsker de å kunne tilby et instrument som hjelper leger og helsepersonell til å ta riktige avgjørelser på et tidligere tidspunkt enn nå, igangsette behandling som kan spare liv og hindre permanent hjerneskade og invaliditet.  Årlig skyldes anslagsvis 4000 sykehusinnleggelser i Norge hodeskader.

– Konkret for ICP-måling trengs innovasjon og ny teknologi, fordi det per i dag ikk–e finnes gode alternativer til målinger som krever at en tar hull i kraniet, sier Brekken.  

– Det er en stadig jakt etter teknologiske nyvinninger som gjør at pasienter kan få tidligere diagnose, behandling og igangsetting av riktige stabiliserende tiltak tidlig i pasientoppfølgingen, sier han.

Nye løsninger

Brekken opplever klinikere og helsepersonell som de samarbeider med som svært fremoverlente.

– De viser interesse for forskning, teknologi og ser etter nye løsninger for bedre pasientbehandling. Godt samarbeid mellom teknologer og klinisk personell kan være et fortrinn vi har i Norge i forhold til enkelte andre land, sier han, men tilføyer at innføring av ny teknologi i klinisk praksis ofte tar lang tid og krever tålmodighet.

– Det er ikke unaturlig at det tar tid ettersom man må vise at de nye metodene er trygge og pålitelige. Dette gjelder spesielt for metoder som direkte påvirker diagnostikk og behandling som i NiSonic’s tilfelle.

Av: Redaksjonen, [email protected]

Neste artikkel