Home » Fremtidens sykehus » Helseindustrien i Norge er en skjult diamant
Fremtidens sykehus

Helseindustrien i Norge er en skjult diamant

kal vi realisere en så kraftig vekst må Norge både utdanne og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og talenter innen forskning, teknologi, forretningsutvikling og ledelse. Foto: Getty Images

Hva skal vi leve av i Norge når en økt andel av befolkningen blir pensjonister, stadig flere rammes av kroniske sykdommer, samtidig som olje- og gassinntektene går ned? Satsing på helseindustrien er svaret på det.

Helseminister Bent Høie vil sannsynlig argumentere for det samme når regjeringen skal presentere Norges aller første (!) stortingsmelding om helsenæringen denne våren. Bakteppet er følgende:

I perspektivmeldingen av 2017 peker Regjeringen på at Norge har behov for etablering av 300 000 nye arbeidsplasser før 2030, og ytterligere 750 milliarder kroner i eksportinntekter innen 2040 for at Norge skal kunne opprettholde dagens samfunnsmodell og velferdsnivå. Dette blant annet som følge av en fremtidig nedgang i olje- og gassinntekter, og en kraftig økning i etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester.

Effektiv og trygg teknologi

Helseindustrien i Norge er unik ved at den kan bidra til å omstille, effektivisere og øke kvaliteten i norsk helsetjeneste – og på den måten sørge for at våre helsekroner strekker lenger og til flere pasienter. Samtidig bidrar veksten i norsk helseindustri til flere arbeidsplasser og skatte- og eksportinntekter. Forutsetningen for at dette skal lykkes, er at den nye teknologien er effektiv og trygg, at pasient og bruker alltid settes i sentrum, og at Norge satser på utvikling og skalering av helseindustrien.

Helseindustrien i Norge har de senere årene hatt en årlig vekst på 12-15 prosent. Industrien lager gode innovative produkter innenfor bestemte nisjer, som har stor etterspørsel internasjonalt. Norge er for eksempel verdensledende innen ultralyd-teknologi, hvilket GE Vingmed Ultrasound og Medistim ASA er eksempler på. Nå følger flere SMB-bedrifter etter, blant annet Respinor.

En god generasjon bedrifter anvender teknologi som er brukt i olje- og gass-sektoren, og lager nå løsninger for helsesektoren. Et eksempel er Imatis, som leverer løsninger til både sykehus og kommuner, og som virkelig er i ferd med å lykkes internasjonalt.

avatar

Kathrine Myhre

CEO, Norway Health Tech

Persontilpasset behandling

Den norske e-helse og velferdsteknologi-industrien får stor oppmerksomhet internasjonalt for måten vi muliggjør å behandle og følge opp pasienter i eget hjem, og tilrettelegger for at pasientene trygt kan være både i sykehus, hjem og på reise på grunn av anvendelsen av såkalte interoperable løsninger. Og anvendelse av robotikk i kombinasjon med digitalisering, helsedata og 3D-printing gir oss persontilpasset behandling og raskt skalerbare selskaper som NoIsolation, Hy5 og Ably Medical.

Kunnskapen og teknologien har vi langt på vei på plass i Norge i dag, men vi mangler en nasjonal plan for samhandling mellom industri og helsesektor, hvordan vi best anvender våre fortrinn, og for utvikling og nasjonal og internasjonal skalering av helseindustrien. Dette har jeg forventninger til at den kommende stortingsmeldingen vil legge til rette for.

Enklere for gründere

Vi har i Norge de siste fem til ti årene etablert et velfungerende innovasjonsøkosystem, som gjør det enklere for gründere å starte opp og skalere helseselskaper. Som en kunnskapskrevende industri, er det avgjørende at selskapene har effektiv tilgang til nasjonale og internasjonale eksperter og fasiliteter, noe våre TTO-er, helseinkubatoren Aleap, testfasiliteter, co-working space og klynger og nettverk bidrar til. Det «boomer» på startup-scenen i Norge, og det faktum at hele tolv prosent av helseselskapene er startups, betyr at industrien har et stort vekstpotensial. Dette bidrar også til å tiltrekke oss interessante internasjonale globale selskaper og helseaktører.

En tredobling av helseindustrien

Målet til norsk helseindustri må være å opprettholde veksten på 12-15 prosent per år, slik at vi oppnår en tredobling av helseindustrien innen 2030. Skal vi realisere en så kraftig vekst må Norge både utdanne og tiltrekke oss nødvendig kompetanse og talenter innen forskning, teknologi, forretningsutvikling og ledelse.

Alle muligheter ligger der for at helseindustrien – etter oljen – blir Norges nye diamant!

Av: Kathrine Myhre, CEO, Norway Health Tech

Neste artikkel