Home » Fremtidens sykehus » It-prosjekt effektiviserer innlogging i pleie og omsorg
Fremtidens sykehus

It-prosjekt effektiviserer innlogging i pleie og omsorg

Doktor med iPad
Doktor med iPad
Foto: Getty Images

En ny IT-løsning skal sikre pleiepersonale i Porsgrunn kommune raskere, enklere og sikrere pålogging.

Technet Consulting AS har igangsatt et it-prosjekt sammen med pleie- og omsorgssektoren i Porsgrunn kommune for å effektivisere pleiepersonalets innlogging.

– Målet er enklere og raskere pålogging, sier prosjektleder Åse Irene Furuheim hos Technet Consulting.

– Det går også på å forbedre sikkerheten i påloggingen, uten at de ansatte må huske lange og kompliserte passord.

Hensikten er også å jobbe mer elektronisk, med mindre papir. Det er meningen at brukerne skal være i fokus og at de skal få en enklere it-hverdag.

Allsidig løsning

Løsningen dreier seg om pålogging til selve nettverket, med egen pålogging videre inn til pasientsystemet.

Løsningen fungerer ved hjelp av et smartkort som også fungerer som et id-kort. Kortet leses av kortleser på tastatur. Elektronisk sertifikat ligger i en chip på kortet. Brukere logger seg på nettverket med en fire-pins kode. Kortet er knyttet til en spesifikk ansatt og det er ikke lov å overdra kortet.

Pleiere på sykehjem har travle dager og løper fra den ene til den andre. Etter å ha logget seg inn på en terminal kan de ta med seg kortet til en annen.

– Da er de med en gang inne der de slapp.

Kortet kan også brukes til å åpne dører, hente utskrift fra felles printer, betale i kantinen, etc.

Klar for test

Prosjektet kjøres som PoC (Proof of Concept) og er klar for testing over nyttår. Testing skal skje på en sykehjemsavdeling over fire-seks uker.

– Det er viktig at det fungerer tilfredsstillende for alle, understreker Furuheim.

Det er satt opp et LRA-kontor (Local Registration Authority) med PC og skriver som utsteder identifikasjon på smartkortet.

Løsningen kan i prinsipp brukes av alle ansatte og er ikke begrenset til pleie og omsorg. Størst effektivisering ventes likevel der ansatte må løpe rundt. Løsningen er ikke dyr og andre kommuner avventer nå prosjektets suksess. I Sverige er lignende løsninger allerede tatt i bruk på noen sykehus.

– Det er jo teknologi som har vært utprøvd tidligere, men ikke i så stor grad i kommunal virksomhet, avslutter hun.

Av Gunn Iren Kleppe, [email protected]

Neste artikkel