Home » Fremtidens sykehus » Kan bo hjemme med velferdsteknologi
Fremtidens sykehus

Kan bo hjemme med velferdsteknologi

Foto: Getty Images

KOLS-pasienter kan slite med mye angst når de bor hjemme, uten tilgang til helsepersonell. Med selvrapportering og enkel tilgang på sykepleier via ny velferdsteknologi opplever de en mye større trygghet.

Tore Martin Skarpholt

Partner, Dignio AS

Hjemmeboende pasienter med kroniske sykdommer, opplever ofte utrygghet uten regelmessig oppfølging fra helsepersonell. Da vil de heller være på et sykehus. Ved hjelp av velferdsteknologi kan helsepersonell oppdage en forverring raskt, og sette inn tiltak straks og dermed forhindre sykehusinnleggelser, forteller partner i Dignio AS, Tore Martin Skarpholt.

En kronisk syk pasient trenger tettere oppfølging av helsen. Nå kan pasienten selv bruke ti minutter hver morgen og sjekke pust, vekt, temperatur, kanskje blodtrykk, blodsukker, puls eller andre ting som er relevant for pasienten. Alle målinger går automatisk inn i systemet. Dersom målingene ligger utenfor gitte parametre, blir det sendt en melding til en sykepleier i kommunen eller bydelen. Sykepleieren tar så kontakt med pasienten for å undersøke nærmere hva som er i ferd med å skje.

Stor hjelp

Dignio utvikler velferdsteknologi som passer på pasienter hjemme via medisinsk måleutstyr og et nettbrett der man svarer på kliniske spørsmål. Skarpholt forteller hvordan denne monitoreringen har vært til stor hjelp for en av brukerne.

«En kronisk syk pasient trenger tettere oppfølging av helsen. Nå kan pasienten selv bruke ti minutter hver morgen og sjekke pust, vekt, temperatur, kanskje blodtrykk, blodsukker, puls eller andre ting som er relevant for pasienten. Alle målinger går automatisk inn i systemet.»

– Brukeren føler nå at hun har fått en økt trygghet fordi hun selv får innsikten i sitt eget sykdomsbilde ved å gjennomføre de daglige helsemålinger. Hun er trygg fordi en sykepleier også ser og følger med hvis resultatene varierer utenfor det som er normalt. Hun mener dette kan hjelpe på angsten rundt sykdommen fordi hun nå selv kan slå fast når alt er normalt. Hun forteller også at programmet og målingene vil fange opp eventuelle symptomer på infeksjoner tidlig.

Til den daglige helsesjekken benyttes et nettbrett for å svare på noen spørsmål rundt symptomer, et spirometer som måler lungekapasitet, pulsoksimeter som måler puls og oksygenmetning, og et termometer.

“Brukeren føler nå at hun har fått en økt trygghet fordi hun selv får innsikten i sitt eget sykdomsbilde ved å gjennomføre de daglige helsemålinger.”

– Alle disse enhetene har trådløs overføring til nettbrettet og videre inn Prevent, som er et alarmsenter utviklet av Dignio. Vi samarbeider med Bydel Gamle Oslo og har også fungert som en leverandør/importør av produktene bydelen gir ut til sine brukere. Hensikten med dette er å gi pasienten en opplevelse av mestring, og dermed skape en bedre hverdag, avslutter Skarpholt.

Av Pia Beate Pedersen, [email protected]

Neste artikkel