Home » Fremtidens sykehus » Med Norlandias tjenester kan eldre bo hjemme lenger
Sponset

Uten private aktører innen helsetjenester måtte flere eldre flyttet inn på sykehjem og i omsorgsboliger. For Torill Buer (72) ble hjemmetjenesten fra Norlandia avgjørende for at hun kan fortsette å bo hjemme.

Etter tre ryggmargsoperasjoner ble Torill i 2016 lam fra brystet og ned. Etter åtte uker med opptrening på Sunnaas, fikk hun komme tilbake til ektemannen Terje og hjemmet deres i Lommedalen i Bærum. Der kan de fortsette å bo fordi hun klokken åtte hver morgen får hjelp av Norlandia til morgenstellet.

– Jeg gleder meg alltid til pleierne fra Norlandia skal komme, sier Torill.

– Når jeg våkner om morgenen kan jeg ligge og tenke «hvem i teamet mitt kommer, er det Carol, er det Shona eller Joy som kommer til meg i dag?»

Faste pleiere

Å måtte slippe noen så tett innpå seg, kan være vanskelig, men brukerne til Norlandia forholder seg til bare til seks-syv faste pleiere, og på den måten blir de godt kjent.

– Vi har tid til å prate om alt mulig, fra politikk til mer dagligdagse ting. Det gjør det lettere for meg å akseptere situasjonen min også, når jeg slipper å føle på at jeg er til bry.

Forutsigbarhet i hverdagen

I perioden oktober til desember i 2019 var Torill så heldig at den samme personen kom hver morgen.

– Det var veldig hyggelig. Vi ble så godt kjent at Edilyn begynte å kalle oss «mor» og «far», og hun er fortsatt i teamet som kommer fast til meg.

– Dessuten er alle alltid så blide, og de kommer aldri for sent. På den måten kan vi lett disponere resten av dagen selv, uten å måtte vente på å få komme i gang.

– Uten Norlandia hadde jeg måttet bo på sykehjem, sier Torill.

Selv om Torills voksne barn bare bor ti minutter unna, hadde det blitt en altfor stor belastning for familien å passe på henne og gi henne den hjelpen hun trenger.

Torill gleder seg alltid til pleierne fra Norlandia skal komme. Foto: Silje Aagenæs

Helhetlige tjenester

– Målet vårt er å tilrettelegge for et godt liv hver eneste dag, forteller Ida Eide. Hun er daglig leder for Norlandia Hjemmetjenester.

– Det er viktig for oss å tilby helhetlige tjenester. Dette innebærer blant annet å tilby private tilleggstjenester til de brukerne som ønsker mer hjelp enn hva vedtaket deres tilsier. Vi har flere svært fornøyde brukere som kjøper blant annet følge til frisør, turer ute og sosialt samvær rundt hjemmelaget måltid.

Trygghet

– Vi er opptatt av brukermedvirkning og trygghet gjennom dialog. Derfor har vi tett kommunikasjon med brukerne våre og med deres pårørende, sier Ida.

På den måten kan brukere, pårørende og pleiere spille hverandre gode.

– Uten oss hadde det vært flere som måtte bo på sykehjem og i omsorgsboliger. Vi bidrar til at tiden på sykehus og helsehus kortes ned, og at folk kan bo hjemme lenger. Med våre tjenester kan de eldre føle seg trygge når de bor hjemme, og de pårørende trenger ikke å slite seg ut.

Bestemme over eget liv

– Vi gir de eldre forutsigbarhet med at det er faste pleiere som kommer til dem. Hos oss er de ansatte stolt av jobben de gjør, noe som også gjør det at de får en fin arbeidshverdag, sier Ida.

For Torill har det vært viktig å få være med å bestemme hva slags oppfølging hun ønsker, og ikke bare ta det man får.

– Det er viktig for min livskvalitet at jeg har medbestemmelsesrett i mitt eget liv. Selv om jeg er lam fra brystet og ned, så ønsker jeg å leve mest mulig som et friskt menneske, avslutter Torill.

Fakta

– Oslo og Bærum har fritt brukervalg i hjemmesykepleie og praktisk bistand. Drammen har fritt brukervalg på praktisk bistand. Med vedtak fra kommunen kan en selv velge hvilken leverandør man vil bruke.

– Norlandia Hjemmetjenester er en av Norges største og mest erfarne tilbydere av privat omsorg.

– Trygghet, kontinuitet og trivsel kjennetegner deres hjemmetjenester.

– De tilbyr tjenester innenfor hjemmesykepleie, hjemmehjelp og praktisk bistand både på kommunalt vedtak og privat oppdrag, samt private tilleggstjenester som handlehjelp, sosialt samvær, fysioterapi og renhold.

Les mer her!

Tekst: Norlandia

Neste artikkel