Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Ny app gir bedre pasientsikkerhet
Sponset

Caroline Jørgensen Sadvary

sykepleier, Nordlandssykehuset

Ivar Svorkmo-Stemland


klinisk IKT-rådgiver, Nordlandssykehuset

Tidligere noterte sykepleier Caroline pasientens målinger på en gul lapp som hun stakk i lomma. Etter hvert ble det mange lapper i lomma, og når hun skulle føre dataene inn i journalen, kunne det fort bli litt kluss.

– Enten noterte jeg dataene på en gul lapp eller på baksiden av pasientlista. Så måtte jeg gå og finne pasientpermen og føre inn notatene i journalen, eller gi notatene videre til den som skulle føre det inn. Noen ganger husket jeg ikke hvilken lapp som tilhørte hvilken pasient. I tillegg var det notert i kryss og tvers, og med piler hit og dit. Noen ganger måtte jeg gjette meg til hva blodtrykk og puls egentlig var, sier Caroline Jørgensen Sadvary, sykepleier på medisinsk avdeling nyre og gastro på Nordlandssykehuset.

Nå bruker Sadvary en app der hun registrerer pasientinformasjonen direkte inn i journalen. Appen er laget for Nordland sykehus av Medanets og systemoperatøren for pasientinformasjon DIPS.

– Selve syningen inne hos pasienten, tar like lang tid som tidligere, men jeg sparer masse tid på journalføringen. Den tiden kan jeg bruke på pasienten, sier Sadvary.

Første i Norge

Nordlandssykehuset er det første sykehuset i Norge til å ta i bruk applikasjonen Medanets. Alle sykepleierne har fått utdelt en smarttelefon, der de kan legge «national early warning score» (NEWS) og andre målinger inn i appen. Målingene blir så automatisk lagt inn i Dips, som er den elektroniske pasientjournalen.

Bedre sikkerhet

– Pasientens sikkerhet er uten tvil bedre ivaretatt med det nye systemet, sier Sadvary. 

– Informasjonsflyten går mye raskere, så eventuelle endringer og NEWS blir oppdatert fortløpende. Det gir oss mulighet til å iverksette nødvendige tiltak tidligere. Hvis en pasient har fått forverring av NEWS, kan vi kontakte lege med en gang, uten å lete etter sykepleieren som har de siste oppdaterte målingene på en lapp i lomma, sier hun videre.

Midt i koronapandemien

Ivar Svorkmo-Stemland er rådgiver på Enhet for klinisk-IKT på Nordlandssykehuset. Han har deltatt på opplæringen av sykepleierne, og hjulpet til med utrullingen på de forskjellige avdelingene.

– Vi startet med Medanets som et pilotprosjekt på én avdeling i april. Allerede i midten av mai, hadde vi innført Medanets på alle sengepostene i somatikken, sier Svorkmo-Stemland.

– Vi var midt i koronapandemien, og det var viktig at ting gikk raskt for å få innført systemet. I tillegg ville vi ha minst mulig trafikk inn og ut av pasientrommene, og minst mulig papirlapper med mulig smitte som fløt rundt. Det er mye lettere å sprite en telefon enn en papirlapp, sier han videre.

Mindre smitte – mer tid

Med nesten 90.000 gjennomførte NEWS-skåringer siden oppstart i april, er det dermed like mange papirlapper som er fjernet som potensielle smittekilder.

– Når vi også tar med de fem minuttene som er anslått som spart for hver gjennomførte NEWS i Medanets, kontra å skulle føre det inn i en papirkurve, så har Medanets vært med på å minske smittefaren samtidig som den har gitt sykepleierne bedre tid til pasientene, sier Svorkmo-Stemland.

Next article