Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Ny nasjonal løsning for bilder i elektronisk pasientjournal
Sponset

ASPIT Medic gir fastleger, avtalespesialister og andre helsearbeidere enkel tilgang til medisinske bilder i elektronisk pasientjournal, uten at det krever store investeringer, utskiftning av utstyr eller journalsystem.

I dag er det et problem at medisinske bilder ofte lagres lokalt, direkte på medisinteknisk utstyr eller lokal PC. Det blir problematisk å opprettholde en fullstendig pasienthistorikk og det hindrer effektiv og sikker kommunikasjon av medisinske bilder. Pasientinformasjon står også i fare for å gå tapt når teknisk utstyr fornyes og byttes ut.

Konsesjon fra Direktoratet for e-helse

Firmaet ASPIT vant i 2018 en konsesjon på fem år fra Direktorat for e-helse for å bygge opp en nasjonal løsning for håndtering av bilder til medisinsk bruk innen helsesektoren. Målet var å forenkle hverdagen til helsepersonell og øke bruken av bilder i helsevesenet.

Tjenesten som ASPIT vant med kan integreres mot eksisterende medisinskteknisk utstyr, samt eksisterende journalsystem og innehar støtte for bilder, video og dokumenter.

–  Vi har samarbeidet tett med de ledende leverandørene av medisinteknisk utstyr for å sikre en sømløs integrasjon over DICOM-standarden. Det betyr at helsepersonell vil ha bildene tilgjengelig i journalsystemet, knyttet til rett pasient, kort tid etter at de er tatt, sier prosjektleder Aasmund Rinde i ASPIT.

Bildearkivet er bygget på velkjent og velprøvd PACS-teknologi (bildearkivering- og kommunikasjonssystem) fra Sectra og ligger lagret hos Green Mountain på Rjukan.

–  ASPIT Medic gir helsearbeidere tilgang til PACS-teknologi, som tidligere har vært forbeholdt større sykehus og institusjoner, sier han.  

Direktoratet for e-helse har prissatt funksjonaliteten i anbudet til 2400 kroner per bruker per år.

Aasmund Rinde

Prosjektleder i ASPIT

Inviterer til innovasjon

Med ASPIT Medic vil det bli mulig å ta bilder med mobilen for å levere medisinske bilder til journalsystemet på lik linje som medisinteknisk utstyr eller tredjepartsleverandører.  Appen, ASPIT Capture, kan brukes på private mobiltelefoner til å ta bilder, video og skanne dokumenter.

–  Med ASPIT Capture kan du ta bildet og sende de direkte til pasientens journal. Når du har tatt bildet og lastet det opp i skyen, blir bildet og tilhørende data permanent slettet på mobilen. Ved bruk av QR- eller OCR-leser i appen kan man sikkert og effektivt identifisere riktig pasient. Informasjon om hvem som tar bildene, blir registrert ved bank-id eller fingeravtrykk. Det er en rask og sikker identifisering av helsepersonell, sier han.

Både offentlige og private helsetjenester kan ta i bruk ASPIT Medic og Capture. Dette er i tråd med Regjeringens satsing på innovative anskaffelser.

–  Vi har under utviklingen av ASPIT Medic nytt godt av innspill og erfaringer fra forskjellige deler av helsevesenet. Vår erfaring er at når bilder og video i elektronisk pasientjournal blir effektivt tilgjengelig for flere aktører, dukker det opp nye muligheter, sier han.

Av: Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article