Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Over 250 fastlegekontor tilbyr digital pasientoppfølging på Helsenorge.no
Sponset

Helsenorge.no er den offentlige helseportalen hvor du logger inn med BankID for å få tilgang på tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse.

Her har du blant annet oversikt over timeavtaler, henvisninger, resepter og legemidler. I tillegg kan fastlegen tilby e-konsultasjon, fornyelse av resept, timebestilling og kontakt med legekontoret på nett. Over 250 fastlegekontor som benytter journalsystemet Infodoc Plenario tilbyr nå e-konsultasjon og de andre tjenestene på helsenorge.no. 

Bedre pasientoppfølging på nett

Hos Holmenlegene på Nesbru har fastlegene digital kontakt via helsenorge.no med 80 prosent av de 3 100 pasientene som er knyttet til senteret. På telefonsvareren får pasientene tydelig beskjed om å bestille time, ny resept, kontakte fastlegen eller helsepersonell ved å gå inn på hjemmesiden og velge ønsket tjeneste der. På Holmenlegenes hjemmeside kommer det klart frem hvilke tjenester som er tilgjengelig digitalt, og ved å klikke på ikonene for disse blir man direkte ledet inn på helsenorge.no. Holmenlegene erfarer at de aller fleste synes det er lettvint og greit å kontakte fastlegekontoret på nett.  

– Jeg mener at de digitale tjenestene har ført til langt bedre pasientoppfølging enn jeg har hatt mulighet til tidligere, forteller Tor Magne. Han nevner spesielt at gruppen av kronikere og gravide kan få raske tilbakemeldinger og svar på sine spørsmål via e-konsultasjoner. Fastlege Tor Magne sier også at det blir mer ryddig at pasientene har all informasjon på ett sted.

– Jeg opplever det som oppdragende overfor pasienten at det blir pasientens ansvar å følge opp de anbefalinger og råd som legen har skrevet til dem. Dette er enklere når pasienten vet hvor informasjonen ligger til enhver tid, forklarer Tor Magne Lund.

Tor Magne Lund

Fastlege, Holmenlegene på Nesbru

Digital pasientkontakt frigjør ressurser

Fastlege Tor Magne Lund forteller at timebestillingene også i all hovedsak skjer via helsenorge.no.

– Vi har ført statistikk over siste åtte måneder og i snitt er det nå bare 16-18 telefoner inn til legesenteret daglig, som inkluderer alle typer henvendelser over telefon. Dette vil si at helsesekretærressursen kan frigjøres og brukes til helt andre oppgaver, forteller Lund.

Akuttimer på nett

Holmenlegene har rutine for å legge ut akuttimer på slutten av dagen. Her ser fastlege Lund en utfordring ved at disse timene ikke er merket «øyeblikkelig hjelp» på helsenorge.no. Det hender stadig at pasienter med ordinære plager benytter disse timene som er øremerket akutt behandling, og fastlegen ønsker en forbedring på nettsiden for bedre merking av disse timene.

Videre utvikling av digitale tjenester

Holmenlegene har også forslag til ytterligere forbedring av helsenorge.no. De savner blant annet muligheten til å legge ut informasjon om at en vikar har overtatt for fastlegen ved digital timebestilling. I tillegg erfarer legene at pasientene ofte ikke forstår forskjellen på e-kontakt og e-konsultasjon og at dette burde være bedre merket. På sin hjemmeside har Holmenlegene derfor skrevet tydelig at e-konsultasjon er en erstatning for vanlig konsultasjon hos fastlegen og oppgitt prisene på dette.

– Men i all hovedsak er vi svært tilfredse med å kunne bruke digitale verktøy. Vi er mer tilgjengelig for pasienten og vi har bedre samvittighet med tanke på oppfølgingen som vi gir våre pasienter, avslutter fastlege Lund.

Av: Marte Oppedal Berge, Markeds- og kommunikasjonssjef i Infodoc

Next article