Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Ruster helsefagarbeidere for hverdagen og fremtiden
Fremtidens sykehus

Ruster helsefagarbeidere for hverdagen og fremtiden

Utdanningene er komplementære, så man kan fint kombinere moduler fra begge studiene ut ifra sitt eget kom-petansebehov. Foto: Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken tilbyr flere nye studier for helsefagarbeidere på bestilling fra arbeidslivet. – Det er et stort behov for denne typen kompetanse.

– Kompetanseheving er viktig. Ved å øke kompetansen til helsefagarbeidere vil de oppleve en bedre hverdag med økt mestring og klare å stå i fremtidens utfordringer, sier Gry Ulvedalen, utviklingsleder ved Fagskolen i Viken.

Hun forteller om de nye linjene som kan søkes på via lokalt opptak på skolens nettsider, «Helsetjenester til sårbare eldre» og «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten».

– Begge studiene er delt opp i seks moduler der hver modul gir ti studiepoeng. Studentene kan selv velge å ta en eller flere moduler, eller fullføre hele utdanningen og få en fagskolegrad på 60 studiepoeng, forklarer hun.

Foto: Christine Heim

­– Utdanningene er komplementære, så man kan fint kombinere moduler fra begge studiene ut ifra sitt eget kompetansebehov.

Modulutdanningene er lagt til rette slik at helsefagarbeidere kan gjennomføre studiet i en 100 prosent jobb. Undervisningen foregår på kveldstid over nett, og i tillegg er det fysiske samlinger på skolen.

Kunnskap som redder liv

En helsefagarbeiders hverdag er svært givende, men til tider også utfordrende. Det kan oppleves belastende å føle at man ikke alltid mestrer de situasjonene man står i. Tiden man har til rådighet og ønsket om å gjøre en god jobb går ikke alltid sammen.

Kunnskap redder ikke bare pasienters liv, men vil også gjøre din hverdag bedre. Med kunnskapen Fagskolen i Viken tilbyr i disse modulutdanningene, vil du oppleve en bedre hverdag, økt mestring og du vil stå tryggere i akutte situasjoner. Studenter som har gjennomført en eller flere modulutdanninger, sier at de er tryggere i arbeidssituasjoner og at de gjør en bedre jobb. Modulene er utviklet i samarbeid med arbeidslivet og har som mål å ruste helsefagarbeidere til å møte fremtidens krav og utfordringer.

To modulutdanninger åpent for søknader

Observasjon og vurderingskompetanse i helsetjenesten,
6 fleksible moduler

De seks modulene består av observasjons- og vurderingskompetanse, kronisk sykdom, demens, velferdsteknologi, smittevern og hygiene, og til slutt hverdagsrehabilitering.

Les mer her!

Alle modulene er åpne for søkere over sommerferien frem til studiestart. Vi tar opp søknader fortløpende.

Nyhet: Helsetjenester til sårbare eldre,
6 fleksible moduler

De seks modulene består av pasientsikkerhet i helsetjenesten, den geriatriske pasient, helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, psykiske lidelser og rusavhengighet, akutte tilstander og skader hos eldre og til slutt palliasjon.

Les mer her!

Alle modulene er åpne for søkere over sommerferien frem til studiestart. Vi tar opp søknader fortløpende.

Tekst: Fagskolen i Viken

Next article