Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Slik kan teknologi gjøre arbeidsdagen for helsepersonell mer effektiv
digitalisering

Slik kan teknologi gjøre arbeidsdagen for helsepersonell mer effektiv

Helsepersonell må være en del av tilpasningen og implementering av nye verktøy, sammen med privat sektor som utvikler teknologien.

Vi står overfor en stor utfordring i helsetjenesten fremover. Det er det ingen tvil om, eller uenighet om. Med en aldrende befolkning, komplekse og sammensatte sykdomsbilder, økning av mentale lidelser blant unge – vel, så vil helsetjenestene få hendene fulle og vel så det. At det i tillegg ikke er nok helsepersonell til å håndtere utfordringene i dag, vel – det gjør at noe må gjøres nå.

Det finnes ikke én løsning på utfordringene, de er mange og vil bidra på forskjellige måter. En av løsningene er å få effektive verktøy som kan løse noen av de prosessene som helsepersonell gjør i dag eller gjøre informasjon mer tilgjengelig slik at helsepersonell har mer grunnlag tilgjengelig når beslutninger tas. Teknologi er derfor en ufravikelig del av løsningen.

Anita Moe Larsen

Head of Communication, Norway Health Tech

Et viktig verktøy

Viktig å merke seg at teknologi er verktøy. Vi skal bruke teknologi til å gjøre arbeidsdagen for helsepersonell mer effektiv og overkommelig, behandling for pasienter tryggere og kostnadene for samfunnet lavere. Men da må vi også tørre å endre måten vi jobber på.

Teknologi har ingen effekt om den føles som en byrde eller tillegg til en stor arbeidsmengde. Sånn sett er det innlysende at helsepersonell må være en del av tilpasningen og implementering av nye verktøy, sammen med privat sektor som utvikler teknologien.

Alle skal med!

Det finnes mange fordommer og reservasjoner blant helsepersonell overfor ny teknologi, men det finnes jammen mange optimister og entusiaster også! Disse er med på å se hvor verktøyene kan gjøre en forskjell og forbedre helsetjenesten. Alle skal med, men vi må starte med de som vil. Og helsepersonell vil. Løsninger som er klare for helsesektoren er gjennomprøvet og testet, de må gjennom godkjenningsregimer som er strengere enn noe annet. Så vi kan være trygge.

Smarte løsninger

Implementeringstakten for ny teknologi er dessverre altfor lav. Det piloteres over en lav sko, men å ta verktøyene inn i daglig drift henger etter. Det skyldes ofte at man ikke har satt av midler til investering utover piloten. Dette blir en dobbel negativ effekt, når helsepersonell har vært med på å optimalisere en løsning så den fungerer og utgjør en forskjell i deres arbeidshverdag – for så å bli tatt bort igjen. Dette må vi bort fra.

Vi ønsker alle at vår gode helsetjeneste også skal være bærekraftig i fremtiden. Da må vi tenke sammen, vi må tenke løsninger og vi må tenke på tvers av sektorer. Det er ikke de og oss – det er bare vi. For vi ønsker alle en god helse og bli godt behandlet om vi trenger det. Da må vi optimalisere tilgjengelig ressurser, om det er i privat eller offentlig sektor.

Av: Anita Moe Larsen, Head of Communication, Norway Health Tech

Next article