Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Hjelper offentlig sektor med digital kompetanse
Sponset

Mange ansatte innen offentlig sektor mangler grunnleggende digital kompetanse. Datakortet AS bistår med å heve kompetansen.

– På samme måte som lesing og skriving er en grunnleggende kompetanse for alle, er digital kompetanse i dag noe du trenger for for å fungere i samfunnet. Innen offentlig sektor har vi undersøkelser som viser at det er stor mangel på digital basiskompetanse. Her kan vi bidra med våre tester for å kartlegge, der målet er å heve kompetansen, sier administrerende direktør Bernt Nilsen i Datakortet AS.

avatar

Bernt Nilsen

Administrerende direktør i Datakortet AS

Datakortet AS tilbyr kartleggingstester og oppfølgingsprosjekt i de dataprogrammene som er viktige i den enkelte offentlige etat.

Nasjonal skandale

– Det er ganske store hull blant de ansatte i det offentlige innen digital kompetanse. Våre undersøkelser viser at generelt sett kan en tredjedel dataverktøyene godt nok, en tredjedel trenger opplæring og en tredjedel trenger å lære alt fra bunnen av, sier han.

Typisk er det at mange organisasjoner bygger ut sin digitale infrastruktur, men så henger kompetansen blant de ansatte langt etter.

– En del ansatte får rett og slett ikke gjort jobben sin godt eller raskt nok, når de ikke har den grunnleggende basiskompetansen. Det er en nasjonal skandale, mener han.

Kompetanseheving

For tjue år siden startet Datakortet AS med kartleggingstester, så de har god erfaring. Det er ulike basisprogrammer i tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, filbehandling og e-post, som testes. Han vil ikke nevne konkrete merkevarenavn her, men det er alle de vanligste det er snakk om.

– Da vi startet trodde vi det skulle endre seg, slik at kompetansen ble hevet blant de ansatte etter hvert som de eldre sluttet på arbeidsplassene, men vi ser at nivået fortsatt er for lavt også blant yngre arbeidstakere. Hvorfor er det slik? Spør han.

Skole og helse

Datakortet AS har i den senere tid hatt fokus på to sektorer: helse og skole.

– Det er helt innlysende mange lærere i skoleverket som mangler digital basiskompetanse. Dette er ille, fordi lærere skal formidle dette videre. Innen helse er det også store mangler. Ved innføring av stadig mer velferdsteknologi, er det viktig at de ansatte innehar grunnleggende digital kompetanse for å kunne ta i bruk ny teknologi. Vi ser en kopling der ansatte innen helsesektoren som ikke kan enkle kontorstøtte-programmer, også sliter med å lære seg riktig journalføring eller ny velferdsteknologi, sier han.

Metoden

Det er kartlegging av kompetanse og forslag til virkemidler som Datakortet først og fremst tilbyr.

– Metoden er at vi først har en kartleggingstest med ansatte i hele organisasjonen. Den er anonym for alle som deltar, for det viser seg at vi ikke får gode data ellers. Vi lager en rapport. Etter det anbefaler vi at etaten har et opplæringsprosjekt, og da gjerne med noen andre enn oss, slik at vi blir uavhengige av hverandre. Etter opplæringsprosjektet, kommer vi inn og foretar en ny kartlegging, for å sammenlikne med den første. Den siste kartleggingen er ikke anonym. Da kan ledere gå inn å se hvem som må ha mer opplæring eller kanskje gi dem andre arbeidsoppgaver, sier han.

Gloppen og Sør-Varanger kommuner

Datakortet AS har blant annet pågående prosjekter i Gloppen og Sør-Varanger kommuner.

– I Gloppen ser vi en markert kompetanseheving hos de ansatte. Vi har testet der nå i to runder og kan dokumentere en betydelig forbedring. Kommunen har nå planer om å teste digital basiskompetanse ved nyansettelser. I Sør–Varanger har vi testet alle ansatte og arbeider nå videre spesielt med skolene. 

Av: Marius Morstøl Jenssen, [email protected]

Next article