Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Store fordeler med ny helseteknologi
Fremtidens sykehus

Store fordeler med ny helseteknologi

Operasjonsstue med moderne teknologi
Operasjonsstue med moderne teknologi
Innen helsesektoren er ulike teknologier kommet langt og er med på å øke effektiviteten samtidig som pasienter opplever større sikkerhet. Foto: Getty Images

Helseteknologi effektiviserer prosesser og skaper mer fleksible løsninger som gir fordeler for både helsepersonell og pasienter. 

– Vi har jobbet med store sykehusprosjekter på St. Olavs hospital, Ahus og på Kalnes i Østfold. Dette har gitt oss bred erfaring innen helse- og velferdsteknologi. Vår tilnærming er at sykehusene skal være en arena for diagnose og behandling, og at tiden en pasient bruker på et sykehus skal være mest mulig effektiv, sier Geir Leirvik, løsningsarkitekt hos Aruba, et Hewlett Packard Enterprise selskap.

Gjennomfører flere operasjoner

Innen helsesektoren er ulike teknologier kommet langt og er med på å øke effektiviteten samtidig som pasienter opplever større sikkerhet.

– Det handler om å utnytte ressursene bedre slik at man trenger færre sengeplasser for en voksende befolkning. Normen i år 2000 var ca. 465 inngrep per operasjonsstue, i dag er vi oppe i over 950, sier han.

Felles meldingstjeneste

Selskapet har utviklet en felles meldingstjeneste som henter informasjon fra mange kilder og gir økt effektivitet.

– Løsningen brukes til å planlegge ressurser; utstyr, personell og pasienter slik at alle kan treffes på samme sted til samme tid. Dette gir bedre forutsetninger for at alt er klart til rett tid og at ulike inngrep kan gjennomføres på en mer effektiv måte – kall det gjerne et lite automatisert prosjektstyringsverktøy, sier han.

Som et eksempel hadde man tidligere varsler som alle kunne høre, nå blir meldinger sendt direkte til ansvarlig personell.

– Om den første ikke er ledig vil meldingen automatisk gå videre til neste person med ansvar. Når personalet ankommer et rom hvor det er behov for assistanse har vi nå løsninger som automatisk kan melde at man er ankommet. Det handler om bedre kommunikasjon med personalet og effektivisering av arbeidsflyt, sier han.

Geir Leirvik er løsningsarkitekt hos Aruba, et Hewlett Packard Enterprise selskap.

Lokasjonstjenester

Leirvik peker på tre forhold som har stort potensiale i sykehussektoren.

– For det første handler det om hvordan man finner frem på sykehuset, såkalt «wayfinding». For det andre handler det om lokalisering av pasienter med reduserte kognitive evner, som trafikkskadde, slagpasienter eller demente. Teknologien gjør at personalet ikke mister oversikt over hvor pasientene befinner seg. Dette handler ikke om overvåkning, men om varsling om at pasienten går på et område hvor de ikke skal være, sier han.

– Det tredje punktet handler om at personalet raskt kan finne riktig utstyr. Personalet bruker mye tid på å finne nærmeste ledige seng eller gjenstander. Ved hjelp av navigasjonsløsninger kan personalet raskt finne frem til utstyr eller andre ansatte. Slike systemer gir større fleksibilitet fordi man hele tiden kan bruke ledige ressurser, sier han.

Vil ta teknologien hjem

Selskapet har jobbet mye med velferdsteknologi og langtidshjerteovervåkning på sykehuset. Målsetning er å kunne ta teknologien hjem for å gjøre hjerteovervåkning hvor folk bor.

– Hjertepasienter kan være vanskelig å diagnostisere fordi symptomene kommer og går. Ved hjelp av langtidsovervåkning kan vi analysere forhold som fører til hjerteinfarkt. Pasienten utstyres med en hjertemonitor som overfører data tilbake til sykehuset. Langtidsovervåkning hjemme gir redusert dødelighet siden pasienter kommer raskere på sykehuset. Teknologien blir et spørsmål om liv og død, sier han.

Av Ole Peter Galaasen, [email protected]

Next article