Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Velferdsteknologi gir økt helsegevinst
Sponset

Hepro Respons har fått stor betydning i hverdagen til ansatte, pasienter, brukere og pårørende i Inntrøndelag.

– De tre kommunene som utgjør Inntrøndelag, Steinkjer, Snåsa og Inderøy, har gått sammen om et felles digitaliseringsprosjekt for helse. Tanken er at vi skal gå i samme takt for å utbedre dagens tjenester og utvikle nye for helse, sier konsulent i Inntrøndelag IKT, Nina Indreråk. Hun er en av to prosjektledere i dette arbeidet.

Nina Indreråk

Konsulent i Inntrøndelag IKT

Sømløs plattform

Ett av tiltakene er at de har gått over til å bruke Hepro Respons som velferdsteknologiplattform.

– Nå benyttes ikke alarmsnor, men hver bruker har en knapp på armen som kan brukes til å varsle for hjelp. Den kan også benyttes til lokalisering av brukere. Armbåndet er det samme som hjemmeboende har til trygghetsalarmen, sier hun.

Det betyr at du kan bruke alarmen hjemme, men også inne på avlastningsopphold. Indreråk legger til at med Hepro som leverandør kommer også underleveranser for adgangskontroll på dørene, slik at man kan styre hvem som har tilgang til en bolig.

Færre fall

På sykehjemmet gjør bevegelsessensor, sengematte og RoomMate jobben enklere og hverdagen tryggere.

– Nå får personalet melding om at en person er på vei opp av sengen når det skjer, og dette fører til at vi har fått ned antallet fallskader fordi vi kan bistå raskt, sier Indreråk.

RoomMate utfører uforstyrret tilsyn. En sensor sender et bilde av situasjonen i rommet, slik at helsepersonell kan respondere ved å gå inn til bruker eller gjennomføre tilsyn uten å forstyrre beboeren.

– Medisindispensere sparer oss også for mye tid og gir brukeren egenmestring i hverdagen. Denne mater ut medisiner til hjemmeboende personer, i stedet for at noen må komme og gi dem det, sier hun.

Direkte varsling

– Hepro tilbyr en helhetlig velferdsteknologiløsning, Hepro Respons. Denne kan brukes av institusjoner eller hjemmeboende, uansett lokasjon, sier salgsleder på velferdsteknologi hos Hepro, Kristoffer Gotaas Holth.

Kristoffer Holth

Salgsleder på velferdsteknologi hos Hepro

Han forteller at Steinkjer Kommune er en del av en større anskaffelse på velferdsteknologi i regi av Værnesregionen, som Hepro ble tildelt i 2019. Løsningen omfatter pasientvarsling på institusjoner og sykehjem, med tilhørende funksjonalitet som ulike aktive og passive alarmsensorer, digitalt kameratilsyn, adgangskontroll, vandrealarmløsning med posisjonering av beboere og pleieralarmenheter, samt brukernært utstyr for hjemmeboende.

Trygt hjelpemiddel

– Samme utvalg av sensorer tilbyr vi for hjemmeboende, som har en trygghetsalarm, sier han.

Trygghetsalarmen kan varsle direkte til kommunens hjemmetjeneste eller til et bemannet responssenter, og løsningen skal sikre at hjemmeboende føler seg trygge og ivaretatt. På sykehjem og institusjoner skal teknologien avlaste pleier og gi dem og beboerne en best mulig hverdag.

– Den skal være et supplement for pleierne, slik at de kan bruke sine varme hender og være trygge på at teknologien er der som et trygt hjelpemiddel, sier han.

Alle løsninger er skreddersydd for den aktuelle brukeren.

Ikke faste runder

Indreråk er ikke i tvil om at det har vært store gevinster for kommunene etter at Hepro Respons er blitt tatt i bruk. I og med at de ansatte er tilknyttet systemet, er det også lett å vite hvor de er til enhver tid.

– Vi besvarer alarmer raskere, avverger lettere fall og ved terminalpleie kan vi bruke de nattevaktene som er på jobb som fastvakt. Nattevakten kan sitte i ro og får melding hvis det skjer noe på avdelingen, sier hun.

Løsningen kommer med automatisk tilstedemarkering på rom.

– De ansatte får varsel på vakttelefonen om hvem som har aktivert en alarm. De går da inn på brukers rom, og en ansattbrikke de bærer på seg vil tilstedemarkere pleier på det aktuelle rommet og synliggjøre tilstedeværelsen på vakttelefonen til de andre pleierne. Når de går ut igjen, vil rommet nulles ut og alarmene er da aktive igjen, sier hun.

Alt skjer automatisk uten at pleieren behøver å ta frem sin smarttelefon eller trykke på en skjerm for å tilstedemarkere seg. Dette gjør hverdagen mer effektiv og bidrar til å redusere smittefare.

Hepro ønsker å gi personer med helseutfordringer mulighet til å bo lengst mulig hjemme. Les mer om deres løsninger her.

Omdisponerte midler

Dette gjør at nattevaktene blir enklere, og kommunene regner med at velferdsteknologien vil bidra til å redusere langtidsfravær.

– Vi vet at det blir enda større behov for helsepersonell i tiden som kommer, for vi blir stadig flere eldre. Dette behovet blir vanskelig å dekke opp, men med gode teknologiske løsninger vil det fungere, sier hun, og understreker at penger spart ikke betyr at pengene ikke skal brukes på samme sted.

– De kan bare omdisponeres og brukes bedre, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Next article